rezvan tahouri


rezvan tahouri Poems

1. دیرگاهی است 6/27/2015
2. خود باخته 6/27/2015
3. در چراغانی چشمان تو 6/27/2015

Comments about rezvan tahouri

There is no comment submitted by members..
Best Poem of rezvan tahouri

خود باخته

در کوی سرگشتگی هر راهی گمراهی است
پیش پای هر گام چاله ای
و هر گذرگاهی راچاهی است
بن بست تنهایی
چه دیوارهای بلندی دارد
چه سایه های سرد و تاریکی
دریغ از کورسوی شمعی
و پنجره ای
و نگاهی
و دریغ از صدای غژغژ دری
در همهمه بادی
چه سکوت دهشتناکی
چه زمهریر غریبی است تنهایی
آه که نمی دانم
در پس کوچه کدام حیرانی
در کدام قمار ؟
خود را باخته ام
که اکنون
با کوله باری از آرزوها بر دوش
منم و یک عمر
تنهایی و پریشانی و سرگشتگی

Read the full of خود باخته
[Report Error]