senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

41. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
42. Imizwa 11/19/2013
43. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
44. Dear Voicemail 9/19/2013
45. Sithandwa Sami Sokuqala 9/15/2014
46. Ngizokulinda Ubuye 9/15/2014
47. Engimthadayo 9/15/2014
48. Thula Moya Wami 9/19/2013
49. Ntokazi Yakwazulu 9/19/2013
50. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
51. Umhayele Izinkondlo Ezimnandi 9/15/2014

Comments about senzokhaya umhayi

 • MVUZO M SIBIYA (3/6/2018 3:14:00 AM)

  CREATIVE AND SIMPLY ENLIGHTING THE THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT EVERY SITUATION HE WRITES ABOUT
  SIMPLY THE BEST

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

  grt poems indeed keep it up

 • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

  ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Ake Ngivuke

Ake ngivuke ngihlome ngihlasele,
Ngikhahlel' ingubo ngitshakadule,
Ngiphume ngiye hlane ngiyovundulula,
Ngipheke ngithulule osekuvuthiwe,
Ngichithe esekuvundil' okwayizolo,
Angibhule amazolo ngiy' ebandla,
Ngigez' izandla ngicele kuso Mandla,
Ngemukele ngentokozo ngifake nomdlandla,

[Report Error]