senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

41. Imizwa 11/19/2013
42. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
43. Dear Voicemail 9/19/2013
44. Sithandwa Sami Sokuqala 9/15/2014
45. Ngizokulinda Ubuye 9/15/2014
46. Ake Ngivuke 4/20/2013
47. Engimthadayo 9/15/2014
48. Ntokazi Yakwazulu 9/19/2013
49. Thula Moya Wami 9/19/2013
50. Umhayele Izinkondlo Ezimnandi 9/15/2014
51. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013

Comments about senzokhaya umhayi

 • MVUZO M SIBIYA (3/6/2018 3:14:00 AM)

  CREATIVE AND SIMPLY ENLIGHTING THE THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT EVERY SITUATION HE WRITES ABOUT
  SIMPLY THE BEST

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

  grt poems indeed keep it up

 • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

  ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Hamba Langa Shona Nothando Lami

Nhiziyo yami usuyokophela ngaphakathi,
Konke kwakubekiw' ukuba kuyophela,
Namanxeba ngiyethemb' azophola,
Nezinyembezi zizogelez' okomay' okungegazi,
Ukungaz' impela kufana nokungaboni,
Konk' sengikubopha ngembelek' emhlane welanga,
Hamba malanga shona nothando lwami,

Ngimuhle ngithamel' isicewu,
Ngicel' isicephu kugogo ngithamel' ilanga,
Ngithumel' amehl' ezintabeni ezigudl' uKhahlamba,
Ngihlamb' izandl' nginikin' ikhanda,
Lufifi ngibhek' amaland' echobana,
Nemisebe yelanga laph' iqhundeka,
Lisho liyoshona likhasel' ezintabeni, ...

Read the full of Hamba Langa Shona Nothando Lami

Bathi Angibuyele Kwazulu

Ngisemhlabeni ezwen' lama Zulu, ,
Ngiseyibhungu ngibhaklazw' isizungu,
Ngiye ngilibalekele elakithi ela kwaZulu,
Ngizijubil' ngashiy' ikhaya ngaya kowama bhunu,
Ngabashiya bekhala abakithi ngesi zungu,
Ngathath' uhambo ngabashiy' esinquthu,
Noma bekhala ngiyabezwa bandla,
Bath' angibuye kwa Zulu sizoyithungel' ebandla,

[Report Error]