Marc Kregting

Marc Kregting Poems

1.
In reine bittertongen

In reine bittertongen beeft een zinderend
en lief verraad, een rand, een bronnenschuld
die leeft voor wankelen als voor beraad.
Een vlammen eerst en een berouwen, een asvat
en een zucht als zoen, want dat zij slechts
maden trouwen en zij niet dan asreuk doen.
Een heel berekenend gelag van hemeling en
film verhechten, vileine keten minnen zag
in raadselen zich los te vechten. De ruime
hindernis van vaart en wijd gewankel een
zwijmelen en stillen is, betekenend bedaard.
...

2.
In pure bitter tongues

In pure bitter tongues trembles a blistering
and sweet betrayal, a rim, a fountain debt
which lives for reeling as for deliberation.
A blazing first and a rueing, an ashbin and
caress-like kiss, because that they merely marry
maggots and don't then the ash-smell wish?
A very calculated meal of heavening and film
entwine; vicious chain courting was able to
struggle free in rhyme. The spacious obstacle
of speed and general reeling a swooning is
and silencing, significantly self-possessed.
...

3.
Op zijn haar nevel die afhangt

Op zijn haar nevel die afhangt, helersmoe.
Kwikzilver vermurwt boomtoppen; hij kamt
schaduw licht. De omheining rond zijn kraag
duimelt zakdoekpapier. Pater provinciaal,
beroeps is hij, verzamelt verloren brillen.
Van de stronk een lam getild. Koorts meer
is dan rijp. Lokaliseert hij in zijn wond
de pleisterplaats, richt een spitsvondige
blik. Achter zijn oog een bemoste sater met
folianten. Hij pinkelt wat, ter wille. Zoet
in gouden schalen. Dan acht hij zijn pupil,
keert en schrikt. Hecht zich een raadsel.
Wierook sliert uit de zijbeuk. Donker aan
zijn slapen. Een klankloze dissonant zoemt
om het weten. Wordt er iets aangekondigd.
Op zijn hoorn moddert zicht tot betrokken
en een engte die hij als wezenlijk benoemt.
...

4.
IN HIS HAIR MIST DROOPS, HEALER'S-FATIGUED

In his hair mist droops, healer's-fatigued.
Quicksilver mollifies treetops; he combs
shadows lightly. The palings round his collar
fumble handkerchiefs. Father provincial,
a professional, collects lost spectacles.
Raised a lamb from the stump. Fever is
more than ripe. Located the halfway house
in his plaster-wound, throws a witty glance.
Behind his eye a satyr lush with folios.
He fingerdrums at beck and call. Sweetmeats
in golden bowls. Then weighs up his pupil,
turns and takes fright. Sutures a riddle.
Incense trails from the side aisle. Dark around
the temples. A toneless dissonant hums
about knowledge. Something is announced.
On his horn sight muddles towards concern
and a narrowness he considers substantial.
...

5.
KOPSTEM SCHAT DIEPTE

Een vorkje prikken naast het gebak. Amusant
mocht het zijn, dat voorgerecht op sprakeloos.
Het kwik tussen de toppen van bomen, in fijn
vingerglas. Er ligt overeenkomen tot corvee.
Denk je aan je hoge hakken? Vijzelt een omloop
het puntental. De alomtegenwoordige thermoskan.
Zacht schudden voor het stamijn, afgeknipt de
oogleden. Wie zegt heeft dat verre antwoord.
...

Marc Kregting Comments

Marc Kregting Popularity

Marc Kregting Popularity