Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,346 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

आं बावलांनो नागिरनाय आजै-आजौमोननि - Poem by Ronjoy Brahma

दिनै मायब्रा मायरंनि
खुरै गाद्रा बुंजासे लानानै
सबाय गोरान जायै जायै
आं गोसोखांदोँ-
-
नै बेयो मा बेलाइ आबै
जो-जागोन ना जोजाया बेयो?
आबैया बुंदोँमोन-
हामा फिसौ जाग्राखौ जोआ
ओंख्रि जाग्रा खारैसो बेयो होन्नानै
-
अमा सिथोबखौ गाग्लि गाग्लि
खुगा फोलाव फोलाव बार सुनानै
बुलायगुलायनाय जोलुर जोनाया
बावनो हायै जारिमिनसो
-
थेर थेर आथिँ आखाय मावलायनाय
आय आफामोनहा लाखिदोँ
जेखाय खबाय
दखना सुरि जिलाला गामसाखौ
-
नाथाय सोदोब साफ्रेजानाय
जेसे फिदिङो एसेनो गाबसिनो
सोनाबनि बारा बिलिर फैनायावसो
खाम सेर्जा सिफुंआ मुसिबाय
आं खोनायै बहाबाल' रिङो
-
नै बेखौ मा बुङो आबौ?
नैबे मोसौ गलि
नैबे दाउ गग्रा
नैबे अमा गन्द्रा
नैबे बाख्रा, इसिँ, न'मा होन्ना खिन्थानाय
-
आबौनि दारि खानाय गोमोनखौ
गोसो खांब्लासो गोसोआव फैयो आंहा
मा बोथोराव मा आबाद जायो
-
आबौनि जानाय लोँनाय
साम' सोबनाय जौ लोँनायखौ
गोसोआव दा दा जाखां फैब्लासो
साननो हायो आं दिनै
मा बोथोराव माबादि रंजायो
माबादि समाव मा ओंख्रि जानांगौ
-
सैमाखौ फियो सिखाव हमनो
नाथाय दा सिखावआ शहरावसो थांबाय
दा सैमाखौ फिनांगौ
हिनजाव गोदान सिनायनोसो
बिनि इयुन रागाखौ हमनो
-
मानोना सैमा सोँबा मानसि गाज्रिया
रागा जायो दिउ दिउ
नंबां जाबां मेँगु लायना
खुबैख्रुब बायनोबो हागौ लाजिया फांजिया।

Topic(s) of this poem: folklore


Comments about आं बावलांनो नागिरनाय आजै-आजौमोननि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, October 22, 2015[Report Error]