Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,428 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

थिखिनिफ्राय ओँखारबोनानै - Poem by Ronjoy Brahma

बन्दरनि लामाजोँ सान्दुं थिखा-थिखि
मेगनाव ससमा लानानै
गोसोआव खावब्ला-सिब्ला सांग्रेमा
-
रावखौबो गिया बियो दिनै
फिनज्राब फिनज्राब बारनो हागौ
मिनि बास नाइल' ट्राक
अट' रिक्सा 108 खौबो
नाथाय आंगो होनना फोनहाय होनो
बेहा लाइजाम गांसेबो गैया
-
समायना समायना हाजोखौ अहाबाय
फुवा फुवा निजोरानि दैयावबो आंगायबाय
बियो दा शहरनि ड्रेनाव दुगैगोन
द'थाला बिल्दीँ गाखोनानै
(हाजोनि गथ' हायेननि बन्थ' होन्नायबादि)
-
आखायाव हाद्रि नांगोन
मानोना शहरनि लामाया हाद्रि
स्लिम स्लिम फाखानि मालाय मा जानो?
जालायाव थ्रोब फारनैखौबो
-
हाजोआ गाबहरदोँ
सोमो गोनां साना खावब्ला नायहरदोँ
आज्लंनायनिफ्राय आज्लंसिनदोँ
मेगननि मुसुगुर बोखो बोखो
आरोबाव माखासेया खौरां मोनस्लाबाखिसै
बिसोरबो गाबनो हागौ खोनाब्ला
-
दिनै बियो सोरां नुनाय लामायावबो
न'नि दानदालियाव सौदावनायबादि
थुखिनि अन्थाइ जोथ्रोदफ्लाङो
दाउखा बारियाव गोग्लैहैयो
जायखौ गावबो मिथिया रावबो नुवा
(सिमांआव सिगुन राजाजोँ बिसिगि जानायबादि) ।

Topic(s) of this poem: children


Comments about थिखिनिफ्राय ओँखारबोनानै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, October 24, 2015[Report Error]