Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,465 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गामांसिसि मोनसे समाज - Poem by Ronjoy Brahma

बार' तेर' बोसोरनि गथ'फ्रा रायज्लायदोँ
जोँनि समाजनि गोरान दालाइयाव
(साया जागोनबादि बिलाइ गांसेबो गैया)
गोदोनि सिगुन सिला बाफैनाय
दाउखा दन्दा गाबफैनाय
-
बिमाफ्रा जेरै बुङो गथ'फ्रा खोनासंङो एरै
मायगाब जुजाय बासिनाय गैया
अदेबानि संग्राय सान्द्रि बिसोर सिनाया
मुं खोनायो महरखौ नुवा
जायफोर महर नुदोँ मुं मिथियैबादिसो
-
मैनागुरि थाइजौ मोन्नै गुरियाव
ग्रोन ग्रोन सिलायाव मेल जदोँ
समबारि थिँगिनिमोनाबो सावरायदोँ
जौ गेफे बेरग' लरग' आरो
दाबारि साफ्रिनिमोनबो
आर्सा दाइनि बुरैया बहानि?
बुदरनि फिसाजोआ हामनो रोँथ्राखिसै
सोरखौ बुंहरखो लंथं अजाया?
-
मैदेर फाग्ला फैदोँ
दरब्रै दरबा हादान बारबोनानै
लावथाइनि सिलाजोँ उवाल नारदोँ
बुदां दाबदंमोननि मायखौ जालांदोँ
दोखो दोखो गाग्लिलांदोँ
-
एफा हर गेजेराव
सिनस्रि सानेर सानेर
मेना लावमुरामोना
खायलेँ खुइलेँ गलाय बोदोँ
माख्ल' बाबुवा फ्राददा फ्राद बुदोँ
-
इनाय बानाय बोथोर गैयै
लावगानि उसुंआव रंजादोँ
खेबसे खेबनै खेबथाम हब्रादोँ एथम
लावगाया बाग्दावलायदोँ
बिनि सिमांआ गासैबो आद्रासो
-
दैखर खरसे जावनो रोङै
खारलुं दैथुना गुजुदोँ
हिमालयनि गोगो निजोरा लोँनानैबो
थाइदिन अष्टादनि बिस गोरदोँ
-
गांसे दाइरि रेबगन गंसे
अलसिया खन्थाइगिरि लेसन औवारिया
गामि गिदिँ गिदिँ खाफाल हमदोँ
खारनाय रेलनि साखा सान्नायबादि
सिमांनि उनाव सिमां बेहा
हारिखौ सोर सामलायबावनो?
हादोदखौ सोर दैदेननो ओँखारबोनो? ?

Topic(s) of this poem: social


Comments about गामांसिसि मोनसे समाज by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, October 26, 2015[Report Error]