Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बिसोरो आंखौ जंखायो - Poem by Ronjoy Brahma

फ्रुद खिबु फिथ्थेँ जानानै
बन्दरनि दुंहाव लामाजोँ
हाखु-दाखु बाइकखौ साफ्रेलांदोँ
थांखियाव सौहैनो समजोँ जुजिनानै
-
एरायखा एरायखा खिबुआव सौफैगोन
लामानि बोरमा मेन्दाया लारि लारि खारस'दोँ
बिफांआव बानाय दाउस्रि मानैसोआबो फोर बिरलांदोँ
आयौ आयौ होन्नानै बिसोर
-
सोरखारनि रांखान्थिजोँ आंखौनो
आंनो दैदेनदोँ
नाथाय बिसोर आंखौ बुङो
गलामनि गोरबोजोँ फिदिँ जानाय
जाम्बा गोसोनि सासे बान्दा
बिदिब्ला आंनि बिखायाव गुसेब नामा?
-
बिसोर आंखौ जंखायो
गावसोर मेगन सानायखायनो
सोदोमस्रिनि दैबानायाव बयबो गोजावबायानो
आरोबाव आंलाय मानि एखुथा?
-
हुरुद बाइकखौ साफ्रेसिनो
मानोना आंदि बेयावनो गोजोनो
आंनि सानस्रिया जोमै जोमै बिरलाङो
एखमबा ग्रुम ग्रुम जोमैखौ सिंखावो
बिनि उनाव महर सिनायस्लाबै
-
मोसा मोसि मेगनाव एम्फौआ बारसोम फैयो
मोदै गयै मेगनाव
रेस गालांगासे मोदैनि रानथाबनाय
-
बिसोर आंखौ जंखायो
हाद्रि जाबाय लामाया हाद्रि होन्ना
गावसोर देलाय देलाय थाबायनो
नाथाय समजोँ लोगोसे नङा
समनि सिगां सिगां आं
बेयावनोथ' सेथि देरहानाय?
-
थेवबो आंनि जुजियारि गोरबोखौ
बिसोर अलसियानि सानमारो
थिफुद्ला ला होन्ना जंखायो
बेखायनो आं दांग्रोमदोँ
आं अलसिया जामारबाय नामा? ?

Topic(s) of this poem: feelings


Comments about बिसोरो आंखौ जंखायो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, November 6, 2015[Report Error]