Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

नोँ जेरै आं एरै - Poem by Ronjoy Brahma

सनानि मुखुदखौ आंबो मोनगानदोँ
गिदिँ गिदिँ सुरुनसि मोसानो
समायना दखना लाइगांजोँ
बयबो फैगोन नायनो
बैसागुआ सफैब्लानो
-
थांखिनि फैसालि होसो होसो
नोँ अनजालिखौ बावगारो
नङासै?
दा अनजालिया नोँनि आंनो
-
बैसोआव नोँ गेदेर
बेखायनोथ' आं नोँनि उन उन
नोँ जेरै आं एरै
जेब्लासिम लामानि फैसालि गोमाया
-
नोँ बिरोब्ला आंबो बिरगोन
मानोना गोहोआ दं आंहाबो
नोँनि आगानजोँ आंहाबो
उदां बिरदावनो गोसो
-
नोँ थैनो हायोब्ला
लोगो आंबो थैगोन
नोँ सिगां नाथाय-
लामायाव आदामारा खैसार
गंसेल'
नोङो सिगां गास'नोब्ला
आं? ? ?
आं रैखा खालामगोन
फलाननि हेँथायैबो जुजिगोन
एबा आं गारना खारथारनाय नङा
-
लोगो आंनिख्रुइ नोङो गियानि
बेखायनोथ'-
नोँ आंनि सिगां सिगां
आं उन्दै नोँनि उन उन।

Topic(s) of this poem: friend


Comments about नोँ जेरै आं एरै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, November 7, 2015[Report Error]