Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अनजालिनि मोनसे स्केट्स - Poem by Ronjoy Brahma

अनजालि-
-ओरै
हरै-
जेरैबो नायहराखै नोँ
मा नुहरदोँ अनजालि नोँ?
आंनि मोखां एबा गान्नायावसो
माबा मैला नांबाय नामा?
-
जारौरौ फावदुर खावलाय
बेस्रां बेस्रां मेगन
थमेन्नाय जारेँ गन्थं
हसारनाय समायना खानायखौ
फाफ्लियाव लामनानै
जंजिद खौखाब आखायजोँ सुंनानै
-
मा नागिरदोँ ओइ नोङो
जेबो नुवा, आंखौल' नोङो
मा नागिरदोँ सानबोलावरियाव?
-
नार्जी प्रपेसारा लेक्सार मारिदोँ
गुदु गादा सानस्रि फोरमायदोँ
फिनसिल गंसेजोँ सिलदाव थुयै थुयै
-
खेबसे खेबनै नोँखौ नायहरदोँ आंबो
मनालिसानि नोँनि मिनिनाय
बुजिनो हाया नोँनि-
मेगनजोँ मेगन मेगन सौग्रावब्लाबो
एसेबो मेसेबा नोँ
-
खोरखि गुदियाव गसंनाय
सिगुन गाज्लायावबो
खौऔआ खेबनैसो रोजाबफैदोँ
अब्लाबो-
नोङो आंखौल' नुयो, आंखौल'
-
अनजालि-
मोजां मोन्दोँ होन्नानै
आंनियावनो गासैखौबो मोनजोबथारगोन दासान नोँ
आं गियो सना
जिनिर गैयै नोँनि खावलायाव
नार्जी प्रपेसारनि फिनसिलनि
थाब थाब दागो नांफैब्ला! !

Topic(s) of this poem: love


Comments about अनजालिनि मोनसे स्केट्स by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, November 9, 2015[Report Error]