Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,230 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

दाउदै - Poem by Ronjoy Brahma

बिजिरस'नो हायै
नोँनि दुलुर महरखौ
आं सिमा बोनो हाया
बोनोबो जुजिया
अदेबानि सिमांआवबो हाया
-
नोँखौ अनोब्ला
गासैखौबो अन्नो गोनां जायो
नोँखौ मन'योब्ला
सोरखौबा मन'नो गोनां जायो
-
नोँखौ सोरजिनो हाया आं
नोँखौ फोजोबनोबो साना
नाथाय गिदिँ गिदिँ नागिरबायो
बहाबा माबा हांखो मोनबायो खोमा
-
गैया गैया सिमा गैया
ओरैनो थाङो
ओरैनो फैफिनो
बिजिरस'नो हामारा आं
-
सोर सोरजिया
सोँनायखौ सोँब्ला
फिन्नायखौथ' आं हायो
सोरबा होन्नानै
नाथाय-
-
बे दुलुर महरनि मोनसे सिङावनो
मा मा बेसे खुसि
मा मा बेसे दुखुयै दं
दाबो नागिरनो लामाखौनो
मोनजेना आं
-
बे दुलुर मोनसेजोँनो
आं जेनमारोसो
आं देरहानाय नंमारा?
बिनिखायनो बाखोनायाबा जाया
-
हे दुलुर महरनि
नोँखौ दाउदै होनब्ला जाया?
लाथिख' होनब्ला जाया?
सानखान्थियावदि नोँखौ नांथारगौ
-
नै दाउदै
नोँ गिदिँबाय था
सोर सोर जेन्थोरबादि
बुजिनोथ' हाखाया आंदि
आबिर गाबखौल' सारफ्रावफै मेगनाव।

Topic(s) of this poem: world


Comments about दाउदै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, November 20, 2015[Report Error]