Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,187 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

खोलि मुगानि मोन्दांथि - Poem by Ronjoy Brahma

रावना रावनिखौ बावगारना
आलारि दामब्रा आसागि-बैसागिमोनखौ बावगारनानै
आं दा रिमिअ' जुलियेटनि सिमां नुयो
-
आदम इभखौ बावगारनानै
राघा-कृष्णनि लिला गेलेनो
दालाय बास्लाय बास्लाय
थेबथेफारि दाउसिनफोरबादि
सानसेनि सानखौ खुसियै हगारहरनो
-
आं दाबो मोकथांखौ नुयो
जयमतीया जेरै जेरेङा फोथाराव
गोसोखौ हमथा हमथा सहायदोँमोन
बेबादिनो सोरबा अनजालिनि रादाय होनाय
-
एसेबां खास्रि बिस्रि मुलुग
आं दायो बिजिरना मोनो
सुबुंनि खुगायाव दाबो परसुनि रुवा
गोबौ जोनो जोनो रुवा
-
आं दाबो गोरबोजोँ मोन्दाङो
सोरबा आयजोनि गोरबोआव
सती सीतानि समाय
साबित्रीनि अनसुलि गोरबो
-
आं दाबो आंनि मेगनजोँ नुयो
दापरनि गोसोम कृष्णआ गपीनि गायखेर खावनायबादि
खोलि मुगायाव सिखावनि मोस्रोम फालो
एबा थगायनाय जाख्रुबनायानोथ' खोलि?
-
आं दाबो आंनि खोमाजोँनो खोनायो
रांख्रेब बिबायारिनि खुगायाव
दुर्ब्बासा मुनिनि साव
-
आं दाबो आंनि मेगनजोँ नुयो
लाइमोन सेंग्राफोरनि
दुर्योघननि अपमान
आंनि खोमाजोँ आं खोनायो
रम्भाबतीनि जिनाहारिनि देँखो
-
आं दाबो खोनायो रामनि देरहानाय
राबणनि मिनिग्लाबनाय
पाण्डबनि देरहासारनाय
-
आं गोमोयो
गोजामा थांदोँ हा सिंखावनानै
गोदाना फैदोँ अख्रां सुफ्लंनानै
अब्लाबो गिदिँबाय थादोँ जेब्लाबो
मुलुग गिदिँ गिदिँ गोजामानो
-
मिथिगौ आं बेखायनोथ'
आबौ हाप्लंनि सुमलि दंफां
आदै नार्जारिनि औवा सायाव
हाथाइ हाराव हाराव दाबो बुहुत
-
थिँथ्लांगुरि हमख्रब अजानि
अर्तब' बेदखौ आवरायनाय दाबो
थां खिनानै फै....।

Topic(s) of this poem: feelings


Comments about खोलि मुगानि मोन्दांथि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, November 20, 2015[Report Error]