Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

आंनि रजे इभआ बोराबदोँ - Poem by Ronjoy Brahma

सान्दासि आंनि गोसोआ
जेबो बिजिरख'नो हाया
थरथिँ थरथिँ ररिँबोनाय
मानि मोदै रजे मानि?
-
ओँखाम थफ्लायाव बोननानै
नोँ आंनो दुखुखौ होफैखांबाय
आरोबाव मानि मेथाइ रजे?
थिँ थिँ सान्दुं गोसायाव मानि?
-
नांगोलनि आन्थोर आन्थोर
थाबायबाय आरो थाबायबाय आं
थेवबोदि मानि जिँगा नोँहां रजे?
सहर हावारजोँ आगान सुरनो नोँथ' लुबैया
-
हालो-दैलो रायजो जानो
आंहाथ' सिमां दं नोँजोँनो
सानफ्लांनाय फोथायखेबस'खौ
मानो लोगोआव लाफाबावनो?
-
सिन्दुर बिबारनि सान गोरलैजोँ
आंनोथ' जुरिदोँ लैथोखौ बारनो
बाला गुदुंनि थुंगे गैयै जिउ लामाजोँ
मानिथो बान्दो थेबावनांगौ जाखो?
-
बै हुसरियाव नोँ दंमोन आंबो
बयनिबो गेजेर गेजेर
आखाय हमलायनानै-
रजे बावबाय नोङो बावबाय?
-
हुरा हुरा नोँ फैयोमोन आंनिसिम
सुमफ्राम फिथाइ लाना थाङोमोन
हुरा हुरा आंबो थाङोमोन नोँनिसिम
गलाब बिबारनि मोदोमनाय लाना फैयोमोन
-
मानि अन्दरासि आंनि रजे
आंनि मा बुब्लिनि?
बे जाहोना माब्लानि?
जाहिर जेब्लाबो नोँजोँ आंजोँदि
-
जिउ नोँ गाबनो ओँखारो दिनै
आंखौ मोजां मोन्नानै नङा?
होद जिउली सना दागाब
नोँनि बेफोर फावथिनाखौ
नायहर हनै जिमुथिया मिनिखुमादोँ।

Topic(s) of this poem: love


Comments about आंनि रजे इभआ बोराबदोँ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, January 8, 2016[Report Error]