Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,346 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गंगार हाजोनिफ्राय होख्रावदोँ आं - Poem by Ronjoy Brahma

अमा उरखुनो हायै हाजोनि अन्थाइ थाफा
मानसिया उरखुदोँ खर'जोँ
-
आं बिसोरखौ दाय हमा
दैज्लांनि बानायानो खुरखानो जुजिखादोँमोन बेखौ
थेवबो बेजोँ दा मोदैनि लामा बायसा
लैहोर लैहोर आमदानि हादान सिफायनायनि
-
लामबासि सुन्दाय गोलाव मैदेरा
लोहो लोहो हाथाइ मावलायब्लाबो
बुखुनो हायै साल सिदा बंफांखौ
मानसिया खुगानि हाथाइजोँ अरफायदोँ
-
अखा हालिया बेयाव दिनै
थाइगिर बिलोनि एम्बु जरासेया
बहाबा खारलांबायसो जेन'
दै गरथसेखौ हांखुनसेनो लोँस्रानानै
-
मै सेसानि आगान गोमाबाय
दाउराइ जोलानि मोसाग्लांनायखौ दाबुं
दाउमासार मासे गेसेरलिया बेवहाय
मोसा लख्रानि सोगोमनायखौ
बहा खोनाबावनो?
-
आंखालजोँ नाख्रेबजानाय थेवबो
फालो फालो आखाय हमै हमै
अदाल खनानि मैदेर फालोआ ओँखारबोयो
दैज्लांनि बेसन गाग्लिनो
आसु मायखौ फुयै फुयै बष्टा बुंजाफा लांनो
-
आरो दावहा नांनो जुजियो
सोरनिबा उदखाराव दिखारजोँ सोरजोँबासो
न' बां फामु गाख्रेबलाङो
-
मोसा लख्राया मोसौ मैसो अख्रेबलाङो
बेबादिनो सिमां मोकथां जालाङो
सोरबाया मेगन मेसेबना गयो
सोरबा दरजा जोखाव जालाङो
-
रायजोफोर- -
साना बुहुमखौ सोर सोर गिदिँबाय
अख्रांआव गैया दुफावलु जोमै
दं दाउखा बिदै उखुम सायाव
-
गोलेरा सानखौ ग्लब मन'दोँ
लैथो सिङाव बोसनलांदोँ
साना सौसिनो हायै रोजा खोमसि
दिनै सान गैलिया जोँनि गामियाव।

Topic(s) of this poem: nature


Comments about गंगार हाजोनिफ्राय होख्रावदोँ आं by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, January 13, 2016[Report Error]