Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सल'/ थरायना गयारि - Poem by Ronjoy Brahma

''आदा रन....!
आं नोँखौ गोसो खांदोँ।
नोँ माबोरै दं?
आं गाबोन न'आव थांगोन-
नोँखौ लोगो हमनो।
''आं- (न'आव गैया होन्नानै थगायनो सान्दोँमोन आं)
सेंग्रा मानसि मोजां।
थैब्लासो गाज्रि...।''
सिबाय गोरिबथ' रांफोरा जोबजाबाय जानांगौ गयारिना।
-
ओजोँ मिस चैनारि आरो थरायना गयारि।
सोर सासेखौ मोजां मोन्नो?
अदेबानि सानैखौबो मोजां मोनोब्लाबो सोरबा सासेखौथ'
बांसिन मोजां मोन्नांगौ जाथारखायो।
मिस चैनारिया लांहिन कार्बि आंलंनि।
बंङाइगाव कलेजाव लोगो मोनलायना
नागारलायनो हाथारै मोजां मोनलायदोँ जोँ।
बिफाया सासे फोरोँगिरि बिनिया।
जोबोद माहाजोन नखराव।
गोबां सम्पथि मोनबोगोन आसा खालामदोँ आं।
बेखौ मोनाबा थैनोबो हाथारगोन
एबा चैनारिया आंखौ नागारलाङोब्ला
एके 47 खौसो मिथिगोन होननाबो सिगिनाय जाबाय।
आं मिथिगौ बियो आंखौ नागारनाय नंलिया।
ओजोँ थरायना गयारिया जोँनि गामि खाथिनि
आथा खिथा गोसो थोथारो आंखौ।
उन्दै समाव बियो आंखौ सैखाथारामोन
माबा माबि होननानै लामायाव जंखाय हरोमोन।
दिनै बियो मानोबा आंनि खाथियावसो फैदोँ फैसिनथारबाय।
गोदो लामानि बैग्रि बिफांआव
आं बैग्रि गोमोन फिरिबा
माथायाव गन्द्राइ गोग्लैदेरनानै गाबगुलायनाय।
थिन्थिँ खालाय खानायाव,
आमाय जुमाय गेलेनायाव जानाय
माखौबा माखौबा बैसागु दमासिनि
उन्दै समनि आखल गैयै लाजिथाव जाथायफोरखौ
बियो दिनै आंनो रायखां रायखां खिन्थायो।
जोबोद लाजियो आंबो गोसोआव फैब्ला।
थरायना गयारिया काजलगावनि एउ एन ब्रह्म कलेजाव फरायदोँ।
देग्लाय कमार्सनि सेथि बोसोराव एकाण्डटेन्सि अनार्स खालामदोँ।
महराबो गैया नङा दं।
दमासि जानो रंजानोबो फैलायाखिसै देग्लाय।
गोसो होना फरायदोँ जानो हागौ।
मेलेमाबो जोबोद गोगो बिनिया
गोबां बाथ्राखौ खेबसेनो द्लाम
गोसोआव लानो हायो।
चैनारिनि रुजुनायाव बियो जोबोद गोरोँसिन होनना बुंनांगोन।
नाथाय रावबो गोसोथोआ नामाथाय बिखौ?
आंखौल' गोसो थोयो बियो आंखौल'!
गामि खाथिनिखौनो लासिँसिं सानो आं।
आफाया खोनाब्ला जार्लाया जाखागोन सान्नानै
जोबोद गियो आं दामानि! ! !

Topic(s) of this poem: love


Comments about सल'/ थरायना गयारि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, January 19, 2016[Report Error]