गुलाबहरु फुले Poem by Medha Upreti

गुलाबहरु फुले

बगैचाका गुलाबहरु
        फुले लहरै
        हावा चल्दा
        फुलहरु देख्दा
        मननै नाच्यो रमेर
        यस्तै भन्दै
        सानी चरि गीत गाउछे

                      ~मेधा

गुलाबहरु फुले
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success