Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,046 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो बुंफबनाय फागुण - Poem by Ronjoy Brahma

दावबायारि आं गेवलांसारनाय लामानि
दै गांहाबना दै नागिरनानै
नैबे लामायाव सिदोब हाद्रि नुनानै
आं सानबाय सोरबा सिख्लानि दैहुनि गसरनाय।
मेंनायखौ नागारनानै गोसो आरो सोलेरनिफ्राय
लासै लासै थाबायना आं नुबाय
ददेरे सोरबा सैनायखौ दैहु फाफेरनाय
जोबोद गोरान लामायाव दलर दलर बिनि आगान।
आङो दै बिनायबादियैनो बियो
बेसेबा अनसुलि गोसोयै होबाय लुनानै
आरो आं गांगाजासे लोँबाय
ग्रद ग्रद आखाय फारनैजोँ आजावनानै।
नोँनि मुं आरो महर मुस्रि
नोँनि आखल-दावोल गुरै गोसो
दैमुनि दैबादि गोगो गोजोँ गोरबो
आं नोँखौ बेसेबा मोजां मोनबाय सैनाय।
आं मिथिगौ गोरान लामाखौ दैहुनि दैजोँ
गिसि सिदोमा खालामनो हायाब्लाबो
आंनि गांनायखौ गांगा होनो हायो नोँ
आंनि गिलिर गुस्थियाव रंजानाय लाबोनो हागौ।
रजे नोँखौ जिउजोँ गोसो थोनानै
जिउनि मेथाइ रोजाबनो सोलोँबाय आं
जिउखौ लानानै गोरबोनि बामखआव
अराय गोजोन जिउनि मिजिँ रनसायबाय।

Topic(s) of this poem: hope, poem


Comments about गोरबो बुंफबनाय फागुण by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, July 13, 2014

Poem Edited: Wednesday, February 1, 2017


[Report Error]