Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,803 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बिमा - Poem by Ronjoy Brahma

अब'थिरा गोजोन बिमानि,
जाय हास्थायदोँमोन उदांस्रि हारिनि
फेलेँ नङा गोथार नोँनि गोसो
एमब्रा एमब्रा नोँ बावसोम थारबाय ।
नेवसि हाया जोँलाय नोँखौ,
बावनो हाया जोँलाय दाबो
सिमा हांखो नोँनि बोनाय ।
बड'फा नोँ बर' माहारिनि
सोमाव सोमावसार नोँ अबंनि थिन्नाय
मोकथां मुलुग गेबेँ गोसो
नोँ दैदेनगिरि
नोँ बिफा जोँनि ।
मोदै रथ' रथ' गाबनाय बिमानि
हांमा सुरै रान्दि बिबाजैनि
आलाय-सिलाय बर' फिसानि
अना-खाना बिब'-बिनानावनि
नुदोँ नोँ जोहोलाव
नुदोँ नोँ जोहोलाव
गाग्लोब जानाय बर' माहारिखौ ।
बिमा नोँ, बर' बिमा
मोदै रथ' रथ' गाबदोँ
मोदै रथ' रथ' गाबबाय थादोँ
हरै... बुरलुंबुथुरनि...
बुरलुंबुथुरनि सेराव ज'सोनानै ।
रिँदोँ बिमा रिँदोँ
नोँनि होज्रिख्रावनाय,
बर' फिसाया दिनै सुथि मोन्दोँ ।
बिमा नोँ, बर' बिमा
एमब्रा एमब्रा जोँ
दिनै...
दिनै जोँ बिखा फोर्दान फोर्दान
आगान सुरदोँ
उदांस्रि हास्थायै होज्रिख्रावदोँ ।
बिमा, बिमा, बिमा
बिमा नोँ बर' बिमा
नोँनि मोदैजोँ दागोन जोँ
सना फिथर
नोँनि मोदैजोँ दागोन जोँ
हिरा फिथर ।
बोर सास्रि नोँ
बोर सास्रि बिमा
अबंलावरि....
बोयाय बाथौखौ आर'ज गाबहर ।

Topic(s) of this poem: Poem


Comments about बिमा by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, July 29, 2014

Poem Edited: Tuesday, July 29, 2014


[Report Error]