अल आउट अपारेसन् Poem by Ronjoy Brahma

अल आउट अपारेसन्

Rating: 4.5

दामानि ओँखाम गैया बर' सिफायफ्रा
थाखोमानो जारमान जग्रबसेबो गैलिया
उनफिन्नो ससेबो खाबु गैया
खारदोँ आरो खारनांदोँ
-
बिखायाव AK 47 थुबथाब जानाय
गोलोमदै नङा थै हगारबाय बाना सिलायाव
फिसानि खिथेराव हंला आदैया
-
थगायलु फारानि एरसन बर' गावबुराया
लाखा रांनि लबाव इनायै
मायहुं जिगाब सावना होबाय दाबफा गामिनि
-
सिबाय गोजां बोथोराव बबाव उन्दुदोँ?
हि गैया एम गैया
आरोबाव खरान बोथोर
रानस्राव हाजोनि बिखायाव
बेसे खालामनो जिउ रैखा?
दै गरदसे मोनलोँदोँ दाबि?
राहा गैया थेवबो थाखोमाबाय
-
आंनि फंबाय आरो
लाउखार दाहोना थाबायनाय जाम्बा बिदाया
बोद्रु बोद्रु बोगथिँ जाबाय
आय जाम्बिया गाब्बाय खाफाल खुथुरना
आरो हालुआ आफाया-
बुफबनाय सोबाजाना खावलायखौ
इनाय बानाय दिखाराव हमथाना गाब्बाय
-
दिनै आरोबाव मिथिया
सोरनि जागोन देरहानाय?
सुथुरा बर' गामियाव हाब्बाय
बाख्रिनि थाला देखावबाय
बारि खना खना नागिरबाय
-
साफायाव साब्रै बाहागो गोग्लैनाय
सिगि सग' बर'फोरखौ
बर' दावहारु बिग्रायारि सिफायफोरखौ
अल आउट अपारेसन्।

Thursday, January 1, 2015
Topic(s) of this poem: sad
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success