Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,864 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जोँ नोँखौ गोसो खाङो - Poem by Ronjoy Brahma

फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै
दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम साथि नागिरदोँ सोरांआव
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव
-
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा
फोरोँगुरु नोँ घोरोम आरो
सोलोँथाइ राजखान्थि रांखान्थि
जौगानाय हारिनि सोदोमस्रि सिनायथिनि
-
बाखोनायथाव आरोबाव गले गले
खौसेथि आरो जौगाथायनि
नोँनि हारिनि होनाय मोनफ्रोम दलिलफ्रा
-
फोरोँनाय खौसेथि अनसायनाय आरो
गासैबो समानथाइ
मिथिँगा घोरोम गोथार सिबिनाय
-
नै गुरुदेब ब्रह्म गुरु
नायहर जोँनि आखाय खबजबनायखौ
बावाखै नोँनि फोरोँनाय आयदाखौ
नायहर जोँनि आगानाव लामाखौ
-
नै गुरुदेब सोरांहर नोँ आफा
बर'नि थरसे गिदिरथार सोरां
जोँनाय अलंबार जानानै
-
दिनै फिसाफोरा आन्दायनानै
लेम साथि नागिरदोँ सोरांआव
सुबुंफ्रा जाबाय आरोबाव गोदोनाय
बावगारबाय बयनिबो समानथाइखौ
-
नै गुरुदेब ब्रह्म आफा
खावलायो दिनै गथ'फोरा
फैफिन गुरुदेब खेबसे आरोबाव
-
नै सिबिजाथाव गेदेमा गुरुदेब
जोँ नोँखौ गोसो खाङो
फै जोँखौ फोरोँफै खुसियै।

Topic(s) of this poem: solitude

Form: Ode


Comments about जोँ नोँखौ गोसो खाङो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, February 13, 2015

Poem Edited: Saturday, November 21, 2015


[Report Error]