Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,290 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बेनो नामा जिउ - Poem by Ronjoy Brahma

आय' मादि माया इसोरनि
सिमां-मोकथां
गोमोरदोँ आरो जोँखांफिनदोँ ।
फुंनि समाव बारग्लांदोँ
गेवलाङै बिबारा
सानसुथिर समाव
लरहायदोँ गेवलांनाय बिबारा
आरो
सान हाबनायजोँ लोगोसे
सिरिलांदोँ
गेवलांनाय बिबारा ।
दंमोन आं एमाव गोलांनानै,
हरखाब आबौआ गोमालांबाय;
अब्ला हुगारदोँ आय
आरो गोबांआ
मेगननि मोदै ।
बुजिस'आ बिनि माया,
सानस' हाया गोहो बिनि ।
हरखाबै गोदानै जोनोम
बाजैनि गोरबोआव;
अब्ला खुसिजोँ बुंफबबाय
आय आरो
बाजैनि जिउआव ।
बेनो नामा जिउ?
बायदि मैया गाबनाय
मिनिनाय ।
दिनै थैदोँ
गाबोन फिन गोदान
जोनोम जादोँ,
आय' बेनो नामा जिउ;
हरनाय सोरजिगिरिनि
दान ।

Topic(s) of this poem: Poem


Comments about बेनो नामा जिउ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, August 3, 2014[Report Error]