Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

दरसे सिलानि सल' - Poem by Ronjoy Brahma

आफाया देग्लाय द्लाम बोरायबाय मै- जुंगाल बानखांनोनो हालिया, बोथोरावनो आयआबो थाबद्राय बुरैबाय दैहु थाइसेखौनो फाफेर हालिया; लाइमोन सनाखि- सनास्रिमोनजोँ एदावजा- जंखायजा आबौआ हले बियो दाना अमिताभ बसन बाराबा दरमेन्दर बादिसै गोसोआव। दैहु फाफेरना दुहु दुहु सुरि जालांनाय दखना सुरिया आयनि, थावोनाव लजिँ थाबायना आब'मोनहा सोरनि बिघ्दा मोनखोथाय- आयनि दखना सुरिल' नङा लाइटार लगायबाय सालामाटानिखौनो, बुरै आयाबो गानसै दाना सिख्रि मेगन नङाबा हारसा मेलेमनि आर्टिँ आगर। मोसौ दामब्राजोँबो रुजु जायै आंनि देरसिन आदाया लावमुरा आफानि मोसौ हालुवाखौ मानोबा खेब खेब नायनो हालिया, मुम्बाइ- बेँलर बारा बेनाव नांदोँ। थिफुद्लीलि आयनि फिसाजो बैसोआव बेसेबा आंनि उन्दै बियो जोनोमावनो उल्टाखा नामाथाय- दाउखि हनाय एबा गोबोर गारनाय दैहु फाफेरनाय बाराबा दैज्लांआव बिसन फुनाय माय गायनायखौनो बाद हो, संग्रा अकदाबाव ओँखाम दो जाननो सि: सि: बियो लाजियो; मिसनाव फरायना सोरनि रोँबोखोथाय- खाल्साराल' नङा आसार आखु थाल्ला सोलायबाय। सासे फंबाय दं बेबो राव रोँनाय मेडियामाव मेडियाम माने स्पेसियाल मेडियाम, नांगोल जुंगालखौथ' सिनाया सिनाया खोमायावनो खोना बावथ्राखैनो- उन्दैयावनो दोनहर जानायथ'-। आय आफानि आंबो सासे बयनिबो गेजेर फिसा हौवा गन्थं दाब्ला, मोदोम बन्दा मेँख्ल'- ख्ल, मोखां खावब्ला- ब्ला, नांगोल जुंगालखौथ' रोङा नङा लाइजामखौबो लिरनो रोङा नङा सुखु- दुखु हास्थायनाय- बोराबनाय मबाइलजोँ खौरांबो हरनो हागौ आं आंनि सोमोन्दोआव नाबोथिनो आरो सोरबा सोरबा खुरमा आमाय- आनैमोननो, लावख्रिगुरि- बाथारमारि- बिरहांगामि नङाबा कक्राझार, बंङाइगामि, बिजनि Hero Honda एबा टेक्टरबो सालायनो हागौ सान्नांगौआ बेसो जाबाय टेनसना बादायलायनाय गोनोखोनि मुगायाव कमफुटार- इन्टारनेटखौ सिनायनो हाबावगोनदाबि? जाहाज- इर'प्लेन गाखोनायनि सिमांथ' गैयानो।


Comments about दरसे सिलानि सल' by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, April 5, 2015[Report Error]