Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

मोसा गोरोँ आब' प्रनितानो - Poem by Ronjoy Brahma

बावाखै जोँ गोदोनि हिरिम्बापुरनि
उर्खा, सिख्रि सिख्लामोनखौ,
हायला-हुयला बिसोरनि मोसानायखौ;
सोर्गोनि उर्बुसि मेन'कामोनखौ
जोँ मख'थलिया।
दाहाल थुंग्रि सिबनो गोरोँ
गराय-दिङा सालायनो गोरोँ
गाम्बारि, बिरग्रोस्री सिख्लामोनखौ
दाउरि, बाउलि सिख्लामोनखौ
मख'थलिया जोँ आसागि-बैसागिखौ।
रंजालि हायनारि सिख्ला
रुम्बां हायबां मिनिस्रि सिख्ला
दंङ जोँहा मोसाखावरि-
अजाफालो, हाबाफालो, खेराइ
दंङ बैसागि, राखावसि बागुरुम्बा
जथा थर्खाजोँ, जुरि फेम्फाजोँ
सिफुं खावां थोरसि दामनानै
समायना नायबाय थाथाव सुबुं मोसानाय।
जोँ मिथिगौ सुदेम मोसाखावरि
'डि दान्सिँ कुइन' मादुरि देक्षिखौ,
मिथिगौ फारौ मेगन मिस अर्ल्ड
इस्वरिया राय (बचन) खौ,
स्रिदेबि, हेमामालिनिखौ बुंथ'लिया जोँ।
मिथिगौ जोँ बियनसे, जेनद'या
कलम्बियान साकिराखौ,
मिथिगौ मिनजी, आलियाखौ,
मख'थलिया जोँ बार्सा रानिखौ
मनिसा कयराला, फुर्णिमा गुरुँ
बर'नि संगिना फाम्फुलि गयारिखौ।
जौसां बायलायनाय एबा जायगा थोलायै
फोथार बुंलायनाय हानजा हानजा
बागुरुम्बा सुबुरनसि मोसानाया दंखायो जोँहा,
खेराइ-हाबा-बैसागु मोसानायखौ बुंथ'लिया।
बा! बा! बा!
जोबोद गोमोथाव मोसानाय आब'
नोँनि साफ्रे-सुफ्रे देमग्लाय-देमसि
हायना मुहि गोनां मोसानाय।
टि.भीआव दा- जाखांफैब्ला
मेगनखौ मेसेबनो बावो,
नोङो देमलो मोजां समायना
गोसो बोनाय मोसाब्ला।
ख्रब ख्रब ख्रब आफा खबो
खथा गोमलायनाय ख्रब ख्रब-
जोँ नुबावो आब'
गल' सुबुंफोरा नायगोमानाय
बिनि उनाव गोमलायनाय आफा खबनाय।
खेलसासा जनजाथिया
नाङा गोदै हारिया
सिरि मोनखाङो आब'
नोँनि बायदेमलाय मोसानायजोँ,
गोसो दुंखाङो लाइमोनफोरा
नोँनि मुं गोनां देरहासारनायाव।
जोँ नुदोँ आब' नोँखौ
मुं गोनां मुम्बाइनि जोँख्लाब-जोँख्लिब साजायनाय
जोँब्लाव जोँसि मोदान्नाय
इलेकट्रिक आर्टिँ सोँफबनाय
गोमोथाव जौसांआव नोँनि मिनिस्लुनाय,
गोबां गेदेमानि गोमोहाबनाय।
मुलुग फावखुंगुर-फावखुंगुरि
गेदेमा मेलेमजिबि गोबां
नोँखौ बाखोनायदोँ साबायखर होदोँ
नोँनिसिम होँगो दोँगो लाइजाम हरदोँ,
खौरांगिरिफोरा होँगो दोँगो
गोनां गोनां बाथ्रा सोँख'दोँ,
नाथाय नाङागोदै आंनि गोसोआबो
रंजानायजोँ लाइजाम नोँनिसिम सिरियै।

Topic(s) of this poem: letter


Comments about मोसा गोरोँ आब' प्रनितानो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, September 1, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 1, 2015


[Report Error]