Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,428 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

रैसुमै 03: गलि लांबाय आंनि गोरबोआ - Poem by Ronjoy Brahma

गलि लांबाय आंनि गोरबोआ
मोजां मोन्नाय गुथालाव एब्रेबाय।
(रैसुमै) आं नोँनि थाखाय
मेथाइ सुजुबाय गोदै दांसे
आसा थिनानै नोँखौ रोजाबगोन।
हांमानि दैमा गाथोनाव गोग्लैगोन
मोजां मोन्नाय बिष लुगोन
नङो था
आंदि मिथिया थेवबो हास्थायो-
गलिनाय गोरबोआव गुसु सुहाब
नोँखौ नुब्लानो सिरि सिरि बोहैयो।
(रैसुमै) मादि मुहिमा नोँनि
आंदि मिथिया दाबोनो मानो,
सिरि सिरिल' आं हास्थायो-
आन्दो आन्दोल' नोँखौ लुबैयो।
(रैसुमै) आं हानाय नङा ने?
सान्नाय मानि फोरमायनो नोँनो।
मोजां मोन्नाय दाहारा थेथे
हायै
नोँ बेखौ मिथियो ने?
नोँखौ मिथिगौ (रैसुमै)
बेखौ नोँ थारैनो मिथिगौ।
(रैसुमै) नोँहा...
नंगौ नंगौ आं मिथिगौ,
गासैखौबो आं मिथिगौ।

Topic(s) of this poem: Love


Comments about रैसुमै 03: गलि लांबाय आंनि गोरबोआ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, November 13, 2014

Poem Edited: Friday, December 26, 2014


[Report Error]