Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,558 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -109 - Poem by Ronjoy Brahma

नोँनि बे अनहाबनाय जिउखौ
नोँनि बिलिरनाय सोलेरखौ
बोहैबोदोँ मिनिसुलु मिनिसुलु
गोजोन होनानै जिबि मिथिँगाखौ
-
गोजाम फागुननि बैसागु लांगोनायाव
समायनायजोँ नायहरदोँ आर'ज गाबनानै
नै गिरि नायहर आंखौ बेसेबा खुसियाव
-
बेसेबा समायनायजोँ मोसाबायदोँ अखाया
बिरबायनाय हाद्रिफ्रा थाजिम मोन्दोँ
सोमखोर गोदान मुस्रि बिफां- लाइफांफ्रा
नै आफा सिरि मोनो आंनि बायगर गोसोआ
बोदोर रंजायो नोँनि अनसायनायाव
-
मोसाग्लाङो रैरुब बारजोँ बिफांआ
गोजोँ अखा सास्रिनायजोँ देलाइस्रियै
नोँनि देँखोजोँ आंबो रंजायो
-
गैलिया आफा आंहा दुखु मोन्नाय
नोँनि सायाव नंखाय रागा जोँनाय
रंजायो गोसोआ दिनै हान्थिनायाव
-
आंनि मिनिसुलु दावबायनायाव
बेसेबा अन्नायजोँ नोङो दैबायलांदो
बे अखानि खुदुमनायजोँ आङो लाजिसुलुदोँ
नोङो आंखौ बरायदो आफा लामायाव
गोथार मिजिँनि सोरगोआव होदो आफादखौ।
-
02/04/2015
अखानि लामायाव

Topic(s) of this poem: rain


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -109 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, April 4, 2015

Poem Edited: Saturday, November 7, 2015


[Report Error]