Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 157 - Poem by Ronjoy Brahma

बे गोसोआव नांनाय मेंग्लिनायखौ
बोखार बोखार नोङो गसाइ
बे गोरबो बायग्लिनाय दाहाखौ
लुफावफै बयनिबो गोगोसिन निहोरजोँ
-
जिनिर नांनाय सिमांखौ
सावै सावै हाथफ्ला खालामफै
नोँनो गिरि गासैबोनि
गसाइ आंनि आर'ज खोमसियाव
नोँनि गासै गेजेन जानानै
-
मेगनाव जोँदोँ थुब्ला थुब्ला
गसाइ हिंसानि अरखिया
नोङो सुदेम गोरबोआव गोबाफै
लुस्रफै गिरि नोङो दै लानानै
-
बे जिउनि गोदोनाय दुखुखौ
आं दिनै बिजिरख'नो हालिया
गसाइ बे गोरबो बायग्लिनाय दाहाखौ
जिनिर नांनाय सिमांखौ
फोजाना होफैदो आबुं गियानाव
-
नोँनि दैदेन्नायाव गसाइ
नोँनिनो जैरैबा अनजाथाव जानानै
जुजिनो हायो नैबे दुखुजोँ
नोङो होखारफै गिरि दंमानिनो
बे गोरबोआव आंनि जिनिरखौ।
-
02/12/2015
बंङाइगामि

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 157 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, December 8, 2015[Report Error]