Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 171 - Poem by Ronjoy Brahma

नै मिथिगिरि जिउनि गिरि
मिथिगौ आं बेयो नोँनि
फुरहाबदोँ जेरैबो खुवा बोथोरनि
गोरान हाद्रियाव गोग्लैदोँ अखा
-
थाजिम जाबाय नै मिथिँगाया
रंजाखांबाय रानस्राव हानि फुलिया
सोरगिदिँ बिफां-लाइफां गासैबो
नै बाज्ल'दोँ मिथिँगानि दंनायमानिनो
-
गसाइ आरोबाव सास्रिहर अखाखौ
खामखौ दामदो खामखौ
बे हानाय अखाखौ बोहैहोना
गसाइ गोरान जानाय हाद्रिखौ होखारदो
-
दिनै बिफांआ मोसादोँ गसाइ
गुबुंले जानाय गोरबोआ गुगादोँ
फैबाव सुहाबनानै बिखायाव
सोलेराव फै फै गंग्लायहोना गसाइ
-
नोँनि गासै बावगारनायखौ
नै गिरि गोदानै बुंहोनानै
दिनै लाबो अन्नायखौ नोङो आंनि
रजे फै फै आबुं खालामनानै
-
हाद्रिया गोमालांबाय जेराव नै
बे थिफुद्ला दुगानाया आंनि
थैबाय थैबाय अखायाव जेरैबा
फैदो गसाइ सोरांआव बुंहोनानै।
-
09/01/2016
गामियाव

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 171 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, January 11, 2016

Poem Edited: Monday, January 11, 2016


[Report Error]