Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,713 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -20 - Poem by Ronjoy Brahma

मिथिया आं आफा
सिबियो आं नोँखौ
यज्ञ सालियाव आर'ज गाबना
गोहो सोमजि होदो
आफा आंखौ
नोँनि गुमुर नोँनि गेलेनाय
आंनो गियान सोमजि होदो
-
लोगो नुनाय मानि
दंनाय मानि
गासिबो नोँनिनो
आं बेखौल' मिथिगौ
आङो
-
नै रजे जिउनि गासैबोनो
मिथिगौ बिगोमा गासैबोनि
लोगो नोँ बयनिबो गोरबोनि
जिउ थांना थानो नोँ होयो
-
नै गसाइ नोँखौ खुलुमो
नोँखौनो गले गले गाबज्रि
जेराव दं आंजोँजोँनो दं नोङो
लोगो आंनिनो जिउमा नोङो
-
मिनिनाय आंनि नोँनो
गाबनाय होनाय नोँनिनो
नोँनि गासैबो
जा दं आंनि नोँनो गसाइ
लोगो नोँनो जिउ आंनि
-
मिथिया जाम्बानि गंग्लायनायखौ
नोँनो नुयो लोगो बेखौ
गियान नोँनो होदो आंनि
गसाइ थांनायाव फैनायाव थादो
नोङो थादो लोगो जानानै
-
मेथाइआव नागिरबायो
देँखो बोना गारांजोँ
गसाइ नोङो आंजोँ फैदो
आंजोँनो अरायसम थाबाय थादो।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -20 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, July 20, 2014

Poem Edited: Monday, November 9, 2015


[Report Error]