Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,832 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 77 - Poem by Ronjoy Brahma

सिनायनो रोङै नोँखौ गोरबोआ
बावगारना थानाय नोँखौ जिउआ
फंसेल' आर'जजोँ आं नोँखौ गाबज्रिदोँ
आफा आनान अबं गशाइ
नोँखौनो आङो गुसुं मुंजोँ ॐ होननानै
-
मेँग्लिनाय गोरबोआ सानफा थब्ल'बाबो
मोनाखै दान्दिजोर आं सुखुखौ
जिउनि ओँथि गैयै लोरगिजोँनो सिमाङाव हान्थियो
थब्ल' थब्ल' सानस्रिब्लाबो रुगुंखौनो मोनाखै
-
गसाइ जिउनि खैफोदआव गोरबोआ मानोबा
हां मोनस'यै मेँग्लिना थब्ल'नाय
मिथिथारा मिथिथारा आं बेखौ
नोङो आंखौ बबे लामाजोँदि
-
आंनि सौसिख' हायै लजिँनि मुदाजोँ
आंनि नुहरस'यै गिजि गब्लंजोँ हार्थखि
नै गशाइ नोँदि एमब्रा एमब्रा
गुसु सुहाबनाय बिलिरदोँ गोरबोआव
नोँदि फैदोँ अखा महरै दिनै
-
ग्लासनि खोरखिजोँ नायहरदोँ आं
जोँनाय महरै दं सोरनिबा गोजोँङै
आय' गशाइ बेखौनो खुलुमदोँ
महरसे नोँनिनो गिरि सोरां होननानै।
-
24/08/2014
लजिँ, गोजोनफुरि

Topic(s) of this poem: night, prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 77 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, August 27, 2014

Poem Edited: Sunday, November 15, 2015


[Report Error]