Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिउनि सल'/9 - Poem by Ronjoy Brahma

जेब्ला बिफाजोँ बुजादोँमोन
रनजया गोसोआव सान्ना लादोँमोन-
''गेलेनायनि थाखाय आंखौ बुदोँब्ला
आं आरोबाव बेबादि बुजानो हालिया''
-
रनजया सानफ्रामबो फरायसालियाव थांबाय
बिखायाव बिथराइ बिजाब गोबानानै
सान्दुंआव थांबाय
अखायावबो सिंखावलांबाय लामाखौ
-
अखा हायोब्ला लोगोफोरजोँ
थास' लाइनि साथा हमबाय
लोखोना बिलाइनि थुफि बानायबाय
गस्ला सिँखाव बिजाबखौ रैखा खालामनायजोँ
-
उन्दै उन्दै खुदिया लोगोफोरजोँ
फरायसालियाव मावजि गेलेबाय
दाउला सौलायनाय गेलेबाय
जल्दं मल्दं खारनाय गेलेबाय
-
बिसोर थाखोमालायबाय गेलेबाय
गेलेबाय सिथि फाख्रा सिखावआ सोर?
बैग्रि फिथाइजोँ मार्बल गेलेबाय
हाखर सिखर गेलेबाय बिसोर
-
लेफानि दिङा सोलोँबाय
सोलोँबाय खुन्दुंजोँ दाउस्रि आथिँ
खासिनि सानो सोलोँबाय
सोलोँबाय सावगारि आखिनो
-
दाउदै गेलेनाय गेलेबाय
जाबाय बैग्रि फिथाइ हान्नानै
समाव बैग्रि बेगर देख्रुब्बाय
जलफि बेगर देख्रुबना जाबाय
-
गोदान गोदान बोसोर थाङो
गोदान गोदान बैसोआ फैयो
थाखोसे थाखोनै थाखोथाम
थाखोथामखौबो रनजया उथ्रिबाय
-
दानिया रनजया लोगोजोँ दाउसिन गावो
हाग्रायाव सेसा नेवलाय होहैयो
मावरिया हाजोनि सेर सेर थाङो
समाव सानफा हाग्रायाव बेरायहैयो
-
फुर्णिमाया मोनसे गोथार सान
ओइदिनखालि परम ब्रह्मखौ मा होनांगौ
सालगुरि गामियाव आवाति सावो
गोदै गोथाव मोदोमफ्रु फ्रसादजोँ
-
गिर गिर अर फोजोँनानै
जोँमा अरखौ खुलुमो
आखाय खबजबनायजोँ गायत्रि आवरायनानै
सोरजिगिरिनाव बोर बियो
-
रनजया इसोर खुलुमनो बायो
आखाय खबजबना आर'ज गाबनो मोजां मोना
लोगोफोर दाउसिन गावहैदोँ दिनै
बिमाफाया मन्दिराव थांनो लेँदोँमोन
-
रनजया बिमाफानि बोसोनखौ
बेसेबा फेलेँ खालामबाय
खाफालाव बाथुल सैनानै
जाला सिफियाव अन्थाइ लानानै
-
रनजया लोगोफोर गेजेर जाम्फै
आरो थिलाफारा जाम्फैनि साहाजोँ
लोगोफोरजोँ दाउसिन गावहैफाबाय
फालो फालो गोबां लोगोफोरजोँ
-
मोनाबिलि समाव बिफाया जमबाय
जेब्ला रनजया गोदोनायाव बाथुल सैनानै फैयो
बियो फिसाखौ फैबाय
आरो रनजया गोर गोर खारलांबाय
-
बिनि उननिफ्राय आरोबाव
दानिया रनजया इसोर सिबियो
फुर्णिमायाव थांग्रा जाबाय मन्दिराव
बियो दानिया आर'ज गाबो
-
जोँमा खुगायाव आहुति होयो
मुलुग गोजोननि आर'ज खालामो
सानखौ खुलुमो सोरांनि थाखाय
रिथि रिथाव जोँलारिखौ खुलुमो
-
दानिया बियो साननो हमो
सानानो सोरांनि गुदि
बेखौ मान होनो नांगौ
दानिया बियो सोरांखौ नागिरो

Topic(s) of this poem: poem


Comments about जिउनि सल'/9 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, June 15, 2016

Poem Edited: Wednesday, June 15, 2016


[Report Error]