Luzviminda Poem by MELVIN BANGGOLLAY

Luzviminda

Rating: 5.0


LUZVIMINDA
Melvin Banggollay

L-uzviminda, a woman in my fantasy
U-nder whom I felt love passionately
Z-ealous Am I for she had a deity
V-ested with long hair she wants greatly
I-ndeed your such a maiden with beauty
M-esmerizing any man's soul like me
N-o one can truly ever withstand thee
D-ay or night you truly exuded melody
And charm jailing my heart eternally.

W-ala man akong maipagmamalaki
A-t maibigay na gintong ubod ng laki
L-aan kung ibigay ang bawat ngiti
D-i nawawalang pagsinta't gitong ani
I-isang pag ibig na sau lang nakalaan lagi
N-a walang hanganan at di nababalii
G-aya ng araw na laging nakangiti

C-anta ka nga kanayun nga kantaek
A-wan ti ka-asping na a pagrukbabak
S-ipud ta sika laeng ti nakariknaak
E-sem ni ayat nga din to pulus maburak
M-arpuog man ti lubong a pagbibiyagak.

Luzviminda
Sunday, February 15, 2015
Topic(s) of this poem: LOVE
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
MELVIN BANGGOLLAY

MELVIN BANGGOLLAY

Natonin, Mountain Province, Philippines
Close
Error Success