Andiswa Mvanyashe


Oyaziyo Nongayazi - Poem by Andiswa Mvanyashe

Bayixikixile abakwaziyo

Bayihlafuna abanamazinyo

Bayithufela abanamathe

Bayinyathela banenyawo ezinkule


Bayibone ukuthamba bazicofela

Bazivela beyinyola ngeminw'emikhule

Bayibone ukuzola bayingxolisa obanamazwi

Yintlekisa kwabangayikhathalelanga


Bayibon'intle bayinyolukel' abanyalukileyo

Bayiva imnandi bayitya bayigabha ekuhlutheni kwabo

Bayishiya isonyanyeka

Ingajongeki ifuna ukuhlanjwa ngenxa yosomnyoluko


Ibifanele ubongwa kodwa nayitshicela

Ibifanele ukuvuzwa kodwa bayilimaza

Ibifanelwe kukuthandwa kodwa bayonyanya

Inzima into engumntu


Bayenzile bengayenzanga

Bayicingile bengayicinganaga

Bobubonile ubuhle kodwa asivanga ngabo

Babungcamla ubumnandi kodwa abachaza


Bakhethe ukuyibulala kunokuyiphilisa

Bakhetha ukuyusuzela kunoyicoca

Yinina intw'entle ibingenobukwa?

Intw'elungileyo ibingenokhuthazwa?


Besilindele uvuyo namhla sibona inyembezi

Isililo somfazi esikrakra esiqhawul'intliziyo

Bayephi abanothando bazibonakalise

Mzi wakowethu ndiyakhuza ndilimele ngenxeba elingapholi


Comments about Oyaziyo Nongayazi by Andiswa Mvanyashe

 • Zwelethu Siwaphiwe Shweni (5/20/2016 5:47:00 AM)


  Yho istanza sesihlanu, abanye abantu into entle abayibukeli bayayibukula. (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • (5/25/2012 3:24:00 AM)


  Ngenene mhlobo wam Anele, kuhle lokhu esikubona lapha, wumbhalo ophefumulelwe zinyandezulu, zona zikwamukelise leli thamsanqa lokugiya ngosiba.giya uqephuze ntokazi, sizidle ngawe simpongolze njalo sithi nazi ezakwethu.

  Siya_! !
  (Report) Reply

 • (5/23/2012 12:12:00 PM)


  Uyiphononongile kwaye uyiqhotsile, imandi iyavakala iyanambitheka ngalomzuzu ndiyayetyisa, ndiswele nje amazwi ukwandula ndityatyathule ndiphaphatheke ndibize izizwe zizokubona intlaka emandi kunazo zonke. Ndixela kemna ke isihobe esimandi kangaka, ndiwonwabele andizenzisi amagama akwezizitanza zonke, Qhuba ungayeki!

  The_African_Son
  (Report) Reply

Read all 3 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Wednesday, May 23, 2012[Report Error]