Sin Of An Affair (In Zulu) Poem by Barry Lindelihle Mvelase

Sin Of An Affair (In Zulu)Izigamu zomunwe wokukhomba
zazungezela zabambelela esithupheni
owayelenga esiweni
Nowayebambelele esiqwini sobhaqa
ngasonta isthupha sami;
izinyembezi zangunga inhlamvu yeso lakhe
Lapho amehlo akhe eya anyamalala ukujuleni.

COMMENTS OF THE POEM
Lungelo Mbatha 14 October 2013

ijulile inkodlo yakho Mvelase, ngiyifunde kabili! ....amazwi oju

0 0 Reply
Siyabonga A Nxumalo 29 July 2013

luhle ulimi lwakho, lomndiyazo uhlale enhliziyweni yomfundi. Siya_! !

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success