LLM Mbatha

Popularity
Popular Poems
1.
*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)
Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
...
2.
[zulu, Inkondlo] Asibe Nje Ngemifula, S'Thandwa
I-Tafula angeke liphinde lihlangane ne Fuji
Asibe nje ngemifula, s'thandwa
Imifulakazi, hhayi izintaba
Ohanjeni lwayo loku yo busisa ilizwekazi
...
3.
[zulu, Inkondlo] Imbali
ekuseni bewu finqekile
okwesibhakela saMandla
manje sewuvuleke uthe nge
okwenhliziyo yentomb' ithand' isoka
...
4.
[zulu, Inkondlo] Incwadi Yothando Ii
Olwami uthando olwamahhala
Lukhululekile, luyakukhulula
Ukuthi ube yikho lokho
Ofisa ukuba yikho
...
5.
There Is A Man...
There is a man that's so hollow
Nothing fills him up
Though he keeps on going on
His thirst is always rife
...

Comments

jacob 09 December 2018
Add a comment good grammar
0 0 Reply
Samkelo Dlamini 04 August 2015
nice poems really inspiring work of art thank you!
0 0 Reply
Thokozani Magagula 17 April 2014
KwaNongoma ngiyayothanda kakhulu, ngikhule ngifunda izinkodlo zakho
4 1 Reply
Vincent Masango 09 October 2012
Ii am inspired! ! ! ! your work is marvelous and you're a great peot keep it up
4 3 Reply
gone gone 08 March 2007
Lungelo Mbatha's poetry is beautifully written...strong, musical...full of love, faith, longing and intelligent compassion......a pleasure to read.....
9 2 Reply

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

2/24/2021 10:44:36 AM # 1.0.0.504