NHIEN NGUYEN MD


The 50th Cat Poem - Poem by NHIEN NGUYEN MD

I have been writing poems about cats last two years.

This is my 50th cat poem.

The story began when Ashes was accepted into our house.

It was the month of August few years ago

But it felt like just yesterday.

Then came hungry Noel who wandered around for food.

We decided to take him in two Autumns ago.

Ashes earned the title 'Princess' of the house

Because of her mild docile manner.

She has a very distinctive behavior.

She makes a gesture of covering her food with her paws

By scratching the floor many times

When she wants to save her food, or

Before she walks away from food after some tasting bites.

Ashes rarely meows.

We rarely hear the loud meows of these two cats.

Noel meows some times.

His hair is all white but he has pink nose and pink paws.

Noel likes to be held (only by my wife) .

When he wants to be held,

he lies on his back and raises his paws.

Two cats are afraid of tooth brushing.

They both avoid human hands after sunset.

There are three persons in our house.

Noel allows only my wife to hold him.

Ashes likes to be held by our son.

However two cats avoid me when I approach them.

This behavior is not usual.

In the morning, they enjoy the food that I feed them.

Any time when I attempt to pick them up for cuddling

They walk away like they never knew me.

Recently, they want room service for their meals.

We have to supply daily fresh drinking water.

They have to use separate litter boxes for their bowels.

However for their bladder, any litter box is acceptable

depending on where they are.

They play many wrestling matches.

They run along hallway like galloping horses.

They participate in evening praying times.

Noel just earned the new title ' Prince' of the house.

Now Shadow is their new outside friend.

What will I write in my 51th cat poem?

NHIEN NGUYEN MD

3/1/2015

Translation of the Vietnamese poem

BÀI THƠ MÈO NĂM MƯƠI - Poem by NHIEN NGUYEN MD


Truyện mèo viết đã hai năm

Bây giờ cộng lại đúng năm mươi bài.

Ngày nào Ashes về đây

Năm nào tháng Tám như vừa hôm qua.

Noel đói quá kiếm ăn

Mùa Thu trước nữa, Noel vào nhà.

Ashes Công Chúa nhà này

Tính tình nhỏ nhẹ, đúng là xứng danh.

Ngừng ăn vội lấy chân cào

Đồ ăn không thích cũng cào cất luôn.

Ashes thì hiếm khi meo

Nhà này mèo ở ít nghe tiếng mèo.

Noel thỉnh thoảng meo meo

Lông toàn mầu trắng; mũi, chân mầu hồng.

Noel lại thích người bồng

Khi nào nó muốn, nằm mời giơ chân.

Hai mèo rất sợ đánh răng

Khi nào trời tối, tránh xa tay người.

Nhà này thì có ba người

Noel chỉ thích vợ tôi ẵm bồng.

Ashes lại mến con tôi.

Khi tôi gần tới, hai con tránh đường.

Chuyện này không mấy bình thường.

Sáng thì vội vã ăn đồ tôi cho

Khi mà tôi muốn ẵm bồng

Hai con làm bộ như không biết người.

Gần đây chúng muốn hầu phòng

Đĩa ăn đưa miệng nơi phòng chờ ăn.

Nước uống thay mới mỗi ngày

Đại tiện thì phải mỗi 'nhà' mỗi con.

Tiểu tiện thì truyện nhỏ rồi

Chậu trên, chậu dưới, tùy nơi chúng nằm.

Chúng chơi vật lộn nhiều lần

Hành lang chúng chạy như là ngựa phi.

Cuối ngày tham dự cầu kinh

Noel lên chức làm 'Prince' nhà này.

Shadow bạn mới ở ngoài

Bài thơ năm mốt sẽ là gì đây?

3/1/2015 3: 00-4: 00PM

NHIEN NGUYEN MD

Topic(s) of this poem: cat


Comments about The 50th Cat Poem by NHIEN NGUYEN MD

  • (5/22/2016 9:34:00 AM)


    I think you like cats a lot! ! ! So glad you are able to write so many poems about cats. Kim (Report) Reply

    0 person liked.
    1 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, March 18, 2015

Poem Edited: Friday, July 8, 2016


[Report Error]