NHIEN NGUYEN MD


The 50th Cat Poem - Poem by NHIEN NGUYEN MD

I have been writing cat poems last two years.
This is my 50th cat poem.
The story began when Ashes was adopted in August.
Several years have passed since, but we felt like yesterday.
Then, came hungry Noel, who wandered for food.
We took him in more than a year ago, in Autumn
Ashes earned the title 'Princess' of the house
Because of her mild docile manner.
She has a very distinctive behavior:
She makes a gesture of covering her food with her paws.
She scratches the floor or carpet, many times
As if, she saves her food, or
That she buries the food she dislikes after some tasting bites.
Ashes rarely meows.
We rarely hear the loud meows of these two cats.
Noel meows some times.
His hair is all white but he has pink nose and pink paws.
Noel likes to be held(only by my wife) .
When he wants to be held,
He lies on his back and he raises all his limbs.
Two cats are afraid of tooth brushing.
They both avoid human hands after sunset.
There are three persons in our house.
Noel allows only my wife to hold him.
Ashes likes to be held by our son.
However, two cats avoid me when I approach them.
This behavior is abnormal.
In the morning, they enjoy the food that I feed them.
However, any time when I attempted to pick them up
They walked away like they never knew me.
Recently, they want room service for their meals.
We must supply them daily fresh drinking water.
They use separate litter boxes for their bowels.
However for their bladder, any litter box is acceptable.
They play many wrestling matches.
They run along hallway like galloping horses.
They participate in evening praying time.
Noel just earned the new title ' Prince' of the house.
Now, cat Shadow is their new outside friend.
What will I write in my 51th cat poem?

NHIEN NGUYEN MD

03012015

Translation of the Vietnamese poem

BÀI THƠ MÈO SỐ NĂM MƯƠI - Poem by NHIEN NGUYEN MD


Truyện mèo viết đã hai năm
Bây giờ cộng lại đúng năm mươi bài.
Ngày nào Ashes về đây
Năm nào tháng Tám như vừa hôm qua.
Noel đói quá kiếm ăn
Mùa Thu trước nữa, Noel vào nhà.
Ashes Công Chúa nhà này
Tính tình nhỏ nhẹ, đúng là xứng danh.
Ngừng ăn, vội lấy chân cào
Đồ ăn không thích cũng cào giấu luôn.
Ashes thì hiếm khi meo
Nhà này mèo ở ít nghe tiếng mèo.
Noel thỉnh thoảng meo meo
Lông toàn mầu trắng; mũi, chân mầu hồng.
Noel lại thích người bồng
Khi nào nó muốn, nằm mời giơ chân.
Hai mèo rất sợ đánh răng
Khi nào trời tối, tránh xa tay người.
Nhà này thì có ba người
Noel chỉ thích vợ tôi ẵm bồng.
Ashes lại mến con tôi.
Khi tôi gần tới, hai con tránh đường.
Chuyện này không mấy bình thường.
Sáng thì vội vã ăn đồ tôi cho
Khi mà tôi muốn ẵm bồng
Hai con làm bộ như không biết người.
Gần đây chúng muốn hầu phòng
Đĩa ăn đưa miệng nơi phòng chờ ăn.
Nước trong thay mới mỗi ngày
Đi cầu thì phải mỗi 'nhà' mỗi con.
Đái thì truyện nhỏ mà thôi
Chậu trên, chậu dưới, tùy nơi chúng nằm.
Chúng chơi vật lộn nhiều lần
Hành lang chúng chạy như là ngựa phi.
Cuối ngày tham dự cầu kinh
Noel lên chức làm 'Prince' nhà này.
Shadow bạn mới ở ngoài
Bài thơ năm mốt sẽ là gì đây?

03012015 3: 00-4: 00PM
NHIEN NGUYEN MD

Topic(s) of this poem: cats


Comments about The 50th Cat Poem by NHIEN NGUYEN MD

  • (5/22/2016 9:34:00 AM)


    I think you like cats a lot! ! ! So glad you are able to write so many poems about cats. Kim (Report) Reply

    0 person liked.
    1 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, March 18, 2015

Poem Edited: Sunday, April 22, 2018


[Report Error]