Siyabonga A Nxumalo

Freshman - 601 Points (South Africa)

Wuncwaba - Poem by Siyabonga A Nxumalo

Amaqele aluthwathwasana.
Izihlambi abakhwekazi.
Nokho izivunguvungu zithobile,
Nongqoqwane uphezile……
WuNcwaba, sekuthi ukufudumala.

Kufudumele okwezandla zamanina,
Zona zithunduzela umntwana athokoze,
Ziwotawota odabukile aduduzeke,
Zifukamela ababuswezi bathokomale.

Maqhawekazi akwelengabadi,
Ngikhetha ukunihlonipha ngokuzihlonipha,
Ngokuzihlonipha ngenhlinopho yobunina,
Ubunina bokuba ngonina besizwe,
Isizwe sikaPhunga noMageba.

Ngikhetha ukuthi mama,
Kunokukubiza ngo "ma-oledi'.

Ngikhetha ukuthi gogo,
Kunukukubiza nge "sgriza".

Ngikhethea ukuthi nkosazane,
Kunokukubiza ngowase "landani".

Ngikhetha ukuthi dadewethu,
Kunokukubiza nge "sester".

Ngoba uyiqhawekazi lami,
Iqhawekazi le-Africa.
Iqhawekazi lomhlaba wonke.

Kuwe zisine zazibethela
Izivavube zomhlaba.
Nezigilamkhuba zikunwephula,
Zihlukumeza inyama nomphefumulo wakho,
Kodwa zange wadikibala.

Ngikhetha ukukubiza ngenzalabantu,
Ngokusizalela izingqalabutho,
Izingqalabutho ezadlibhiza umbuso wobandlululo.

Ngikhetha ukukubiza ngeqhawekazi,
Iqhawekazi le-Africa.
Ngeqhaza owalibamba kuliwa nobandlululo.

Ngawe nami ngingumuntu,
Ngawe nathi singabantu,
Ngawe nabo bangabantu.

Nakusasa sisayohalalisa nxashana
Sikubona ugqishazela emathafeni
Nasemagqumeni ase-Africa.

Nemfudumalo soze yapheza,
Ngoba izandla zakho zintofontofo.

Amaqele aluthwathwasana,
Izihlambi ngabakhwekazi,
Izivunguvungu sezithobile,
Nombayiyane sewashabalala.
sikuNcwaba, inyanga yesibhuda.

Topic(s) of this poem: tribute


Poet's Notes about The Poem

its just a tribute to women around the world for being the pillar of strength to their men, and children...we are celebrating a women's month and hence I wrote this poem....I love you all, mothers and daughters of the universe.

Comments about Wuncwaba by Siyabonga A Nxumalo

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, August 7, 2014[Report Error]