Ganesh Prasad Timilsena

Freshman - 506 Points [Sursen Gaunle Anyol] (Pokhara, Nepal)

Ganesh Prasad Timilsena Poems

1. Now 6/10/2015
2. रिस्ते 6/11/2015
3. तकदिर 6/11/2015
4. ढङ्ग 6/11/2015
5. आएँ 6/14/2015
6. देश 6/14/2015
7. के'था! 6/14/2015
8. तुम्हे 6/15/2015
9. मैं ने 6/15/2015
10. गोरु र गोरु हरु 6/15/2015
11. याद हरु 6/15/2015
12. चिहान घारी तिर 9/9/2016
13. शुभकामना! ! ! 10/2/2016
14. हम 10/4/2016
15. ञहीँ 12/3/2016
16. ढुङ्गा 12/15/2016
17. पटमूर्ख 8/25/2017
18. जडाउरी 8/25/2017
19. मैं भी 8/26/2017
20. आशा 8/27/2017
21. विवसता 8/28/2017
22. रे ।। -new- 9/12/2017
23. सम्बन्ध हरु -new- 9/19/2017
24. बन्धकी -new- 9/21/2017
Best Poem of Ganesh Prasad Timilsena

बन्धकी

सपना को संसार सजाउने बाहाना मा
आँफैलाई भुलेर एताउता भट्किँदै गर्दा
पत्र पत्र उप्किएर खीइदै गएको जिन्दगी
'म' भन्नु नै कहाँ छ र कित्ता कित्ता बन्धकी ।।

Read the full of बन्धकी

पटमूर्ख

??? ?????? ??? ??? ?? ???? ????? ????,
??????? ?? ????? ?? ??????? ???? ????,
???? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ?????
????? ???? ????????? ??? ?? ???????? ?? ???? ??
??? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ????? ??????,
?????? ? ???? ??? ?? ????? ?????? ?????,
??????? ???? ???? ???? ????? ????,
?????? ??? ???? ?????? ???? ????? ??

[Report Error]