Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सोर जेनखो सोर देरहाखो बादायलायनाय मुगायाव - Poem by Ronjoy Brahma

मोनास्रि आब'नि इसानसालिया
थे थे बेमा सोँदोँ,
बुदां आदैनि नांगोल फालआ
जाम जाम माराम खासिनदोँ,
सनासिरि लाइसिरिमोना समायनासिन जादोँ
अनजालु सोमखोरमोननि फालसार मटरा
दिनै गाबोन थायेर जामसिनलांदोँ।
बेखौ बुंथ'लिया आं, थाथ'थोँसै बियो
उवाल गाइहेन संगाय सान्द्रि
समाज-घोरोम-हारिमु-थुनलाइनि बाथ्राखौ।
बैसागु-आसार बोलो होथाब होथाब
20-30 बिघा माय गायबाय समबारुआ,
इउरिया सारै सारै जेरबासे बारबाय
बियो दा खुसि फिथाइ नेनानै।
रायजोनि भट बियै बियै
मागो-बैसागु अमा माफा हरनानै
एम सि एल ए मन्थ्रिया आरोबाव देरहाबाय
बिसोर दा खुसि खुसि।
रय टेइलरिँ गलादारा नायहरो
मेगन बिसि बिसि शहर फारसे-
गायदे मायटु अंखि मोनखौ
समायना समायना सुरिदार गानै गानै बेरायनायखौ
बियो गोजोन्नाय मोनो मिनिसुलु बियो।
मादै दुमफावनि बिनानाव दिफालिया
खखाब हमै हमै नेदोँ
फिथा सिथावनि थाम्फै होनांदोँ!
थरसे फिथा फानजादोँ थरनैया सेवदोँ;
नायहरो बियो दास बरुवानि साहा गलायाव-
अनजालु अनजालिमोननि रुथि फरथा थुसोनाय
थरखारि मम' सावमिन दौलायनाय।
खावथं बाजाराव जथाब जथाब
आबै सिंगिनि मादै थिँग्रिँमोना
थास' बिथ'राइ थास' आथिँ फान्दोँ
मेब्ला बुघबार माहाजोना
दं दं खानाबादि जोथ्रोदलांदोँ।
शहरनि निउ ष्टाइलिष्ट सुरुमाव
गोदान गोदान मडेलनि हि: सि ओँखारदोँ
जोँ गामिनि फरायसाफ्रा खुसियै
दाम होयै होयै बायहैदोँ।
जायफोरा बिजिरगिरि
बिसोरो मिथियो नंगौ-
बबेनिफ्राय बबेजोँ बारा बारो।
जायफोर बिगियानगिरि
बिसोरो मिथियो सैथोखौ-
बबे बोथोराव मा जायो माबेरे।
जायफोरा सानखान्थिगिरि
बिसोरो मिथियो हिसाब,
बबेनिफ्राय जागायनो बबेयाव फोजोबनो।
जायफोरा खन्थाइगिरि
बिसोरो सान्नो हायो-
बादिलायनाय मानो जायो?
माखौ लानानै बादिलायनाय?
अ' फोलावलिया बाथ्राखौ
लावगासिनो लावलांगोन नङाब्ला;
गोजोन्नाय हाबाब गोजोन्नाय!
दान्दिसे गोजोन्नायनि थाखायनो
मुलुगाव 24x7 बादिलायनाय।

Topic(s) of this poem: poem

Form: Epigram


Comments about सोर जेनखो सोर देरहाखो बादायलायनाय मुगायाव by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, September 22, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 22, 2015


[Report Error]