Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,505 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

आंनि अनजालिया बुङा - Poem by Ronjoy Brahma

गोबाय खरलेब आयना
एबा खंसा आयना नायै नायै
आंनि अनजालिया रुजुवा गलाबजोँ
बियो गावखौ रुजुवा मालथिजोँ।
अखा दैस्लुंआव सिथर सेरै सेरै
एबा मैसो गंनि खानजंजोँ
गावनि खानाय खानै खानै
आंनि अनजालिया सोङा-
माबादि नुदोँ आंखौ?
समायदोँ नङा आंखौ?
आंनि अनजालिया गोबाया
सियालनि हाबाजोँ बाना जानाय
गुबुंले खुवा खुवा दैस्लुंनि अख्रांखौ।
अदेबानि मोनसेल' मोखां अनजालिनि
आं खुबैगारहरनो हाया।
आरो आं बेसेबां बुंनो-
दिनै मोजां नुदोँ
दिनै मोजांसिन नुदोँ
दिनै आरो मोजांसिनबाव नुदोँ
मिथिगौ आंनि अनजालिया मिथिगौ।
जेब्ला सिमलि थुलाया उरां-फारां बिरबायना
लाइमोन बारदैनि मोदैजोँ
गोदानै सिमलि बिफांनि महर होयो
होनबासो खखिलानि मेथाइयाव
बियो फैयो ना खुस्रानि जावरिनायजोँ।
एम्बु हानजानि बेम दामनाइयाव
गोजोँ खाफाल जारौ मान्दारनि फोथा लानानै
दैज्लांनि गुरै गोरबोआव संसारजोँ गेलेनो।

Topic(s) of this poem: poem, death


Comments about आंनि अनजालिया बुङा by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, October 22, 2015

Poem Edited: Friday, July 15, 2016


[Report Error]