Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,230 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोजां बोथोरनि सल' (जोँ गामिनि) - Poem by Ronjoy Brahma

गोजां बोथोरा फैलायबाय गुरब्लानो
रांखोआ जाथारलायबाय जारलासो
मा खालामनो संसार होनबा संसार
-
माहाजोन माहाजोनफ्रा रंजादोँ
गुदुं गुदुं उन्दुनो मोनगोननि
हरफा इलेकट्रिक फांखा फिदिँना
गोरिब जाथारनोसैमोन सिबायफ्रा
-
मैया फाथो बानगासे लांबाय
दिनैबो दाउजो गिन्द्रिखौ लांबाय
थेवब्लाबो बाहागानो जाथाराखिसै
खर' खुर खाफाल हम जेबो जाया
बेनोथार संसार बेनोथार
-
फिसाजोनो होबाय सुथार गांसे
फिसाज्लानो लाबोबाय जेकेद गांसे
नाथाय कम्बलानो थाबोबावबाय
-
सेलाय लायो सानैजोँ
बिबो बोयो आंबो बोयो
बुरैनि दखनाखौ आं बोयो
आंनि गामसाखौ बुरैया बोयो
हरसे माब्लादि सोराङो फात्टा मोनलाया
-
दिनैबो रायजा हाजिरा मावैनि
गाबोनबो रायजागोन खामला मावैनि
बुरैया सिबाय माष्टारनि फिसाजोमोन
-
अनथाव बाथाव आखाय हांदोँ
औवा मुरा रोहो रोहो अरखियाव
थेनथौलायबाबो एम नांलिया
मानोना कम्बल गैया सिमां नुनो
-
उन्दुनो गोसो जायो
जायफोर सिमांखौ मोजां मोनो
सानै साथाम गदाय लानायनि सिमां
ख्रब ख्रब आफा खबो बयबो
आबौ हान्थु बोरायनि सल'।

Topic(s) of this poem: winter


Comments about गोजां बोथोरनि सल' (जोँ गामिनि) by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, October 25, 2015[Report Error]