Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

रावबो गेजेन नङा - Poem by Ronjoy Brahma

आंनि अरनाव सानथ्र हायै
दाउ दाउमा-दाउसा
जिबि जुनाद उन्दै गिदिर
एम्फौ गांफौनि अनजिमानिबो अनजिमा
सानथ्र हायै मेगनजोँबो नुजोबै
-
मैदेरा दुगा गावनि बोलोखौ लानानै
गावदि दहमैनो दंफांखौ बुखुयो
दाउसिन दाउलाफोरा दुगा
गावनि गांफोरखौ लानानै
नंखाय मासे मोस्रोमाबो दुगाबावसो
गावनि थाखोमानो हानाय गियान
फिसासा सोलेरखौ लानानै
-
सोर मा मा रोँगौ
सानसेखालि आं लिष्ट बानायदोँ
अब्ला बयबो फैदोँ
लैहोर लैहोर फालो फालो
-
गावदि गुदुं खुरनो रोँगौ
एन्जर नेवलायफोरा देखायदोँ
खिब्रमायाबो रोङै नङा
मार्बल बानायना देखायफैदो
बेरे जथा हान्दिलर बेरेमा
मोसौ बोरायखौ थामब्रे जोनानै
गावनि सिनायथिखौ होफैदोँ
-
गासैखौबो आनजाद नायबाय आं
सोर सोर गेजेन?
नाथाय रावबो गेजेन नङा
रायज्लायनो गोरोँ थिफुद्लाला
आंनो बुंनांदोँ
जोँ रावबो गेजेन नङा।

Topic(s) of this poem: world


Comments about रावबो गेजेन नङा by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, October 30, 2015[Report Error]