Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

र'च ड'चन - Poem by Ronjoy Brahma

साउट-एमटन मोखां जानानै निउयर्क
टाइटानिकआ सानस्रिदोँ सा आटलान्टिक
आय' सोरां गैयै खोमसियाव
गोदोयो लैथोनि गोरबोआव
आंनि रजेया गोदोयो गुसुआव
-
1,500 बां बोराय-बुरै
सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय
मोगा-मोगि थैलाङो
बेनो गेजेराव आंनि रजेयाबो
-
अनजालु नोँखौ नागिरबायो आं
दिनै नागिरबाबो मोनलिया
खनफ्रोम हरनि सिमांआवल'
नोँखौ आं नुयो
हमथानो हालिया मोन्दाङो
अरायनि आनज्रायलांबाय नोँदि
-
जोबोद गोजान गोथौसिम
आं दाबो नुयो नोँखौ
साया-माया हर सानावनो
नोङो गेलेफैयो आंजोँ दाबो
-
गोजान खाथि जेरावबो
आंनि गोसोआ नोँजोँनो थाफायो
खेबसे दरजा बोलाफैयो
नोङो आंनि गोरबोआवनो
नोङो आंनि सावगारि बोयो दाबो
-
मोजां मोन्नाया बिलिरो
जोबथा आरो जिउ थासान्दि
माब्लाबाबो गोमालांलिया बेयो
नोँनि गासैबो आंजोँनो थाफायो
-
रमान्टिक जोँनि अनलायनायखौ
साबसिनै आङो हमथाथारो
आंनि जिउआव थालांबाय नोङो
नै बेयाव आंनि गोरबोआवनो
अराय थालांसिगोन जिउमायावनो
-
नोङो आंजोँ
नोङो गोजानाव नङा
मिथिगौ-
थालांसिगोन आंनि जिउआव
-
नोङो आंखौ गोबा
आं नोँखौ गोबागोन
जोँ सानैजोँनो थागोन सना
मोकथांआ जालाखार सिमांआवनो
-
दिनैबो आटलान्टिक लैथोमाया गोमोयो
जोँनि रमान्टिकखौ
खोमसिया बाखोनायनाङो
जोँनि सैथोथिखौ
आय' मुलुगा सोमो नाङो
जोँनि अनलायनायखौ।

Topic(s) of this poem: epic, titanic

Form: Elegy


Comments about र'च ड'चन by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, November 12, 2015

Poem Edited: Friday, November 13, 2015


[Report Error]