Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अखाया हागाब्लाबो दैस्लुंआ थालाङो - Poem by Ronjoy Brahma

मैदेर हाथाइ एबा मैसो गंनि खानजंखौ
नागिरबाबो मोनथ'वाखै
Rani mirror एबा खरलेब आयनाखौ
बहाबा दोनफ्लांनानै बावगारदोँमोन
अब्लाबो-
जेनिबो राहायानो गोमाफेराखैमोन
-
बैग्रि बेलाथिनि गावराव गावराव बिलाइखौ
साबोन खालामनानै
एबा थिलाफारानि बालासियाखौ
स्राब सफेट खालामथ'नानै
मेगन गोजा गोजा जालायनाय दुगैखाङोमोन
-
सालबारिनि सेया खिबादि
एबा लावख्रिबारिनि खोथिया मैबादि
बालाजोँ मार्बलनि महल बानायनायखौ
सिमांआवबो गोब्रामलायदोँ
अंसि रानिजोँ नांलायनायखौ
-
सावथाल दुब्लियाव बालाबोथिया ना हमनो सेलायनाय
नाथाय आमटेका दैसायाव खांख्रायखौ हले
रावबो हमनो सेलायबायामोन
खेबसेखालि अंसिया न'सिम खेबजाबोदोँ
गाबै गाबै खारबोदोँमोन सिबाय
बैफोरखौ सिमांआव दाबो नुयो
-
गान्दौलाखौ गान्थ'थै होन्नाय
खेरेन्दायखौ सुन्दाय होन्नाय
आरोखौ आमफानै होन्नाय
बेयावबो खम नांलायोमोन
लंलिया नार्जारिजोँ आङो
बेखौनो दाबो गोब्राम बावोसो
-
बै समाव जोबोद अखा हादोँमोन
माबादि हायामोनथाय गोसोआव गैलिया
अब्लाबो-
गोसोआव दं दाबोनो
अखा सिजाना बेसेबांदि गोसा लोमजादोँमोन।

Topic(s) of this poem: memories


Comments about अखाया हागाब्लाबो दैस्लुंआ थालाङो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, November 13, 2015[Report Error]