Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोदान फैसालि - Poem by Ronjoy Brahma

हगार हगार गोसोनि
गुफुर दाउथुखौ
अख्रांआव बिरहो बिनि
उदांस्रिखौ
-
गाग्लि जानाय
रोमोब्रोमनाय हां गहां गहां
बिसोरनि आफाखि सोलागिरि
आं दुब्रि बिलाइ
-
थाबायो थांखिनि लामायाव
रेँजेँ नङै गिलिर नङै
खबाम गोनां
सिदोब सिदोब आगानजोँ
गायसनगोन सुबुं समाजनि दरबार
मोन्थाइ खौसेथि जौगाथाइ आरो
गोजोन गोदान रायजो दागोन
-
रायजोनि बिग्रायनायनि गेजेराव
आं बिग्रायारि
बिसोरनि लंथं सोदोमस्रिखौ सावफ्लेनो
दिँग्रिनि मासिखौ सिफायनो
-
माजोँ मा लानानै
दुगा खालामनो फेलेँ जिउआव-
लाथिख' दिँग्रिनि न'आव
दिन्दां गियानजोँ?
-
बिसोरनि थाखाय जोँनि थांलाय-फैलाय
ओँखाम ओंख्रिनि सोलाव लानाय
गोजोन गोजोन सोर्गोनि लामाया
दा जोबोद अरन
सुज्राय सुजोँ बुंफबनाय
-
बेनिखायनो फै रायजोफोर
मेगननि मोदै नुफेरै बिसोर
हाथाइ गोफार गोफार मोसा लख्राखौ होहरनि
दजनसे सिगुण फालोखौ होहरनि
-
बिग्रायनायनि बुब्लिया हुब्लिरबाय
मावनां हाबानि गोरबोआव
जिउनि मोकथां बिग्रायनाया
थाबथाया बिसोरनि देँखोआव
-
दुंहाव मुगानि अरखि जोँ
आलां-जालां रायजो दाया
गोरिबनि जिनाय हिखौ सुथेगोन
गोजोन गोदान रायजो दागोन
-
थांलाय-फैलाय नोँ आरो आं
बेवहाय खुसिनि फैसालि बोलागोन
बयबो समान समान दावगागोन।

Topic(s) of this poem: freedom


Comments about गोदान फैसालि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, November 23, 2015[Report Error]