Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,346 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

ननसेन्स - Poem by Ronjoy Brahma

हां हां हां खौगा सिनानै
ना नाथुर खांख्राय साम'
ग्लब ग्लब मन'यो जेखाया
हजम खालामनो रोङा
गोथांङैनो गोथां गोबाफिनो
-
हर हर लाबो लाबो
आं लाग्रा जानि होनलायना
नै लायो गोथांबो गोथैबो
सेख'नानै लाजाफिनो खबाय बुरैया
-
उथुमायजोँ मन'यो
गन्थंजोँसो हगारो सेन फाइरिया
-
खुगाजोँ मन'यै मन'यै
खुगाजोँनो मिथिगुलायनासो हगारो
गोथां गोथै हजम जाजोबै खखा बोराया
-
फिथाइ जानानै बेगर खिग्रा
थालिर गांखंनि बादालिखौ मा बुंनो?
-
बिदै सोबनानै मेथाइ होग्रा
बेरे खंख्रामामोनखौ एसे रायखां जायो
-
खुदुमसे खुदुमना
मोन्थोर रायग्रा
जिबौ फिथिगमखौ रायखां जाथारलिया।

Topic(s) of this poem: satire


Comments about ननसेन्स by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, January 11, 2016[Report Error]