શરદપૂનમની રાત Poem by ravikumar patel

શરદપૂનમની રાત

'શરદપૂનમની રાત'

શરદપૂનમની રાત, આકાશે ખીલ્યો ચાંદ,
અનન્ય એવો ભાસે, ખુશ્બોભર્યો લાગે,
અંતર કેરાં પ્રકાશની, છેડી એવી રેલ,
નાઠી તિમિરની ટોળકી, માથે મેલી તેલ,
તેજ તુજ પામવું, બસ એજ મારી ઘેલ,
સામે દેખી તને, એજ વિચાર મને,
કરું એવુ જેથી, ચાંદલિયો આવે કને.

- રવિ બી. પટેલ.

Sunday, May 29, 2016
Topic(s) of this poem: love
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success