Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,428 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

दिनैनि अलखद समाव - Poem by Ronjoy Brahma

दिनैनि अलखद समाव
गाबदोँ बर'फ्रा-
मिथिस्लाबै मावदोँ गोरोन्थि
जोँ बर'आनो-
आबौ कालिचरण नोँ
बहा दंखो?
आफा थपेन (इउ एन)
नोँ बहा थांखो?
आदै फ्रमद ब्रह्म नोँ
बहा गोमाखो?
गैलिया लेँहरफिन्नो
गोदै गारांजोँ
जोहोलाव निलेस्वर ब्रह्म ।
गैलिया सालायनो MLA, MP
आयं रुपनाथ ब्रह्म,
गाबस्रावबाय दिनै बर'
फिसाफोर ।
थिन्दोमोन जोँखौ आमाय
सतिश चन्द्र बसुमतारिया
'जा हाबाब' होननानै ।
गैलिया आदै निलकमल ब्रह्म
उदांस्रि सोमावसारनाय
सुंद' सल' लिरनो ।
मिथिगौ आं आब'(मेम)
अनजुआ जोँनि सायाव
'आर'ज' खन्थाइ होनायखौ ।
आदा प्रमद बर'
नोँल'सै आथिखालाव
जोँनि मोन्थाइखौ बिखनो
भारत सरकारनियाव ।
आब' बिरगोस्रि
आब' गाम्बारि
आब' थिँफाख्रि
बिसोरनि थुंग्रिया बौथुवा
जादोँमालाय मा जानो?
रानाखै रेबगननि कालि
फोरोँगिरि-
ब्रजेन्द्र ब्रह्म
जनिल ब्रह्म
मंगलसिँ हाज'वारि
अरबिन्द मोननि ।
गोमोराखैना-
उपेन ब्रह्म आफानि
'बिग्रायारि बर' आं'
गोथां कालिनि खन्थाइया ।
आरो दंबावो-
सुरेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 'सिखांदो'
जलघर ब्रह्मनि 'जाखांदो'
फोजाखांनाय खन्थाइफोरा ।
मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म
बिहुराम बर'
जहलाव दैमालु
सुजित नार्जारि
सोर बावगारगोन नोँसोरखौ?
बड'पानि-
DIVIDE ASSAM 50/50
जेब्लाबो रिँखांगोन...

Topic(s) of this poem: Poem


Comments about दिनैनि अलखद समाव by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, July 13, 2014

Poem Edited: Sunday, July 13, 2014


[Report Error]