Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,864 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बे होख्रावनाया सोँनायनि - Poem by Ronjoy Brahma

रसा नाङै नाङै आरो बेसेबां थैनो?
बेसेबां उन्दुनो मेगन मोदैजोँ?
हांमा आरो दाहाखौ बेसेबां गोबानो-
आरोबाव गादब जानो मुगा मोनबेसे?
जोँ सुथुरखौ सिनायबाय दिनै
सुसिगिरि गादबगिरि खुंगुरिखौ सिनायबाय,
बेखायनो सोँनो गोसो जायो दिनै
सिखावखौ सैमा बथाया सोँनायबादि।
ओँखार ओँखार बे हानि फिसाफोर
सुसिग्रानि अन्थाइ बिखा गलि होनो,
बे हादोरनि आयेन बस'ग्रा खुंगुरिखौ
राजमासिनिफ्राइ दिनै बोख्लायना होनो।
रोजाब मेथाइ बिखा फोरदान्नानै
थांनानै थानायनि मोन्थाइनि थाखाय,
उदांस्रिनि गोलाव लामा हान्थिनायनि
रोजाब मेथाइ बिख्लो सोमावनायनि।
हाखर सिङाव अख्रां नायदाव नायदाव
आरोबाव दिनै थानो हालिया,
सिमां मिजिँखौ फेलेँ खालामजालिया
बिरखांनो अख्रांआव फानजारि सिफायदो।
जोँ लुबैया अराय मुगा खोमसिखौ
इनाय-अनागार आरोबाव हाया सहायनो,
बिखा मोनदानदो गादबग्रानि हेँथायै
बे हानि फिसाखौ जोथोनै दोननो।
ओँखार आदार सिख'जानाय फिसाफोर
रोजाब जुजिनायनि बिग्रायलु मेथाइ,
उदांस्रिखौ लाबोनो बयनिबो सेराव
रोजाब जिउ जारिमिननि मेथाइ।
जोँ बे हानि मावथि आबादारि
बे हानि रैखा खबसआ जोँनि,
आजै-आजौनि देहा हासारजोँ रजनाय बे मिथिँगा
बुं सुसिगिरि बे हादोरा सोरनि?

Topic(s) of this poem: freedom


Comments about बे होख्रावनाया सोँनायनि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, July 19, 2014

Poem Edited: Wednesday, March 15, 2017


[Report Error]