Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,705 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गंसे न'नि सल' - Poem by Ronjoy Brahma

थार्ला- थुरला बुंनायानो मोजां।। जोँनि न'आव मावजि मासे दं आब'आ फिसिनाय गावनि जाखोन्दा बेदर हाराखौ जेब्लाबो बियो होयो। थनि मुंनि मासे सैमाया भुटाननि लाबोनाय, फंबाया अनै बामै फेदेरनाय गावनि ओँखाम खालायखौनो जाहोयो बियो बुरखायै बुरखायै। गय बागान सिङाव बुरैरै अमा मासे दं फिसिनाय आयआ- गुन्दै माब्लाबा अफ्रि जाहोयै जाहोयै फेदेरनाय। लावमुरा आरो गं मेना बोराय बोराय हालुवा मोसौआ नांगोल बोग्रा आफानि, माय बजा रोगानो गारि बोग्रा; दैज्लां मेसेँ खामानिया आफानि दै- दौनाय खाहैनाय आरो लायनाय। दाउसा, फारौ आरो हांसोआ आय, आब' आरो आनावनि गावबा- गाव मालाय बाहागो, माथामसो बोरमा खासिया फंबायनि, फुख्रि बिलोआव थब्ल'लाय- दावलाय ना मागुर, ना रौआ आफानि। उन्दुग्रा खथायाव बेमा- खांखमा फालो फालो एन्जर इंगिनिया - बेफोरो गासैबो आंनि? आफानि माय दुब्लियाव एन्जर दांसुलिया, एन्जर बुंगा नङाबा बाथासिरा- इंगिनि बेफोरो गासैबो आंनि? बिरि- सिगारेड्- सादा फाल्सार- जौ- गानजा बेसोरो गासैबो आंनि? हाय गशाइ! नोँनो बयनिबो गिरिब्ला होदो बयनिबो खर'आव, बिजिरनो बिसोरखौ मेलेमाव; आंहादि मा मावनांगौ दं? मा सोलोँनांगौ दं? आंदि अलसिया एबा आंदि मावनांगौ खामान- मावगासिनो दं?


Comments about गंसे न'नि सल' by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, April 4, 2015[Report Error]