Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,252 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01 - Poem by Ronjoy Brahma

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' दाउसिननि मोसानाय
रंजायो आंनि गोरबोआ मिनिस्लुनायाव
बिसोरनि गोजोन मोसानायाव
-
आय' जोँमा गावदां मोदान्नाय
मिनिस्लुनाया मोदानो मेगनाव
मोस्लेट् सोरांनि आन्दायनाय
खुसिया फैयो गोरबोआव
-
थायनै मेगना आंनि मोसेबनो बावगोमायो
आय' जोँमा गावदां आंनि
नायहाब नायना थायो
मेगना मोदैजोँ ज्राम ज्राम जायो आंनि
-
हां मोनस'यै हरखाब आङो
आय' आफा आं नोँखौ
गोसोखाङो
माबा सान्नानै खुसि जायो
गसाइ आर'जखौ जुरियो
-
थाथिर गैयै बिरबायना
गोसोआ थाङो
आय' आफा नोँनि सोरांजोँ मिनिसुलुयो
आंनि गोरबोआव जाखाङो
लोगो हमलायनाय नोँजोँ जायो
-
दिनै गोरबोआव सिनायजेन्नाय नोँजोँ
गसाइ फुंनि लांगोनायाव
मोखांजोँ मोखां बेसेबा खुसिजोँ
गसाइ थादो आंनि जिउआव
21/06/2010

Topic(s) of this poem: poem


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -01 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, July 11, 2014

Poem Edited: Sunday, May 15, 2016


[Report Error]