Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,230 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अरननि सिख्ला 1.01 रायखसनि मन'नाय - Poem by Ronjoy Brahma

1
ग्रेए ग्रेएए गेररर गेरररर
हाथाइ हाराव राव,
लानजाइ थेँफोद फोद
मोनामब्रुं ब्रुं गेसाव दाखोन गोनां सोलेर।
2
खानाय बुद्रुनाय जायला ला
बेसेबा खोमसि अरननिफ्राय,
औवा दालाइजोँ ओँखारबोदोँ
बियो मोसाबोदोँ।
3
सिनायनो हायै हांगार महर
फरायनो हायै खोमसियाव,
ब्लिँ-ब्ला-ब्ला बिनि मेगना जोँदोँ
बियो फैगासिनो फैदोँ।
4
बिनि गोफार गोफार हाथाइया
लावनायनिफ्राय लावसिनदोँ,
एमाव जावलिया बारसिना
अनजालिखौ लानानै सिमां नुदोँ।
5
बियो मुलुगनि बिबार बारियाव
मिनिग्लां मिनिग्लां बेरायदोँ,
बुहुतआ थक थक दर्जा सौफैयो
हरखाब सिरि मोनो बारसिना।
6
दर्जा खेँना नायहरो बियो
रावबो गैया नुवाखै,
बियो सानो गोसोजोँ
सोरमोन सिमां ना मोकथां?
7
एसेबां खोमसि हर गेजेराव?
जिनै बाजिबाय हाथर्खिबो गैलिया,
बायजोआव ओँखारो बारसिना
जेरैबो नायहरो बियो।
8
बे समाव बुहुतआ
खुगासिना जानो होसोबोयो,
ब्लां ब्लां खोमसि खुगा सिनानै
ग्लब मन'यो बियो जावलियाखौ।
9
हारा मुरा दं बुहुतनि उदैयाव
हां मोना जायो बारसिना,
जेबो राहा गैया जायो
बियो दद्रद्र थानाङो बेयावनो।
10
जावलियाखौ उदैयाव लानानै
बुहुतआ मोसा मोसा बिरलाङो,
बियो औवा दालाइजोँ गाखोयो
लेवार जिबौ जाना मानबायो बियो।
11
उन्दुनो ओँखारदोँमोन बारसिना
बियो उन्दुनो हायाखिसै,
गेसाव हब हब मोनामदोँ
बेदर गोथां ना खांख्राय गोथैया।
12
थैहां लोरला जायो बारसिना
जेनिबो राहा गोमायो बियो,
आगोर मोना जायो
राहा नागिरबायो अब्लाबो।
14
हां गहां गहां जानानैबो
उनाव मैसो गंजोँ थुफ्लङो बियो,
नायगार नायगार बुहुतनि उदैखौ
बुहुतआ अब्ला ब्लां खौगा सियो।
15
थंब्लेद बार'नो बारसिना
बियो बारै बारै जोयो,
बिरनानै गोसायै जोना होयो
बेल्थायै बारनाना जोयो।
16
नाथाय लोथो मेंङो बियो
बुहुतआ बारसिनखौ हमथायो,
बियो गोरायै हमख्रबो
गावनि गोलाव खानायजोँ खायो।
17
बियो थि थि खाबाय
गावनि दोँथाम खानायजोँ,
बोलो होना सिमब्रेब्लाबो
जावलियानि बोलोआ थोआखिसै।
18
नाजाना मेँग्लिब्ला द्रद्र थाबाय बियो
लोथो लोथो लोरलाज्रब बाब्राबनानै,
बियो रायखसनि गेजेन जाबाय
गल'ल' नायबाय बियो।
19
रायखसा मिनिनानै बुंनायसै-
आंनि उदैयाव जाय हाबो,
उदै सिङावनो बियो गलियो
लासै लासै हां मोनै जानानै।
20
नै जावलिया नाथाय नोँ-
आंजोँ बुलायनो जुजिबाय नोङो,
आंनि उदैयाव मिनिदसे बारलांब्लाबो
राफोद आंनि उदैखौ थुफ्लंबावबाय।
21
दानिया था नोङो बेयावनो
आं नोँखौ हगारना होबाय,
नाथाय आंनि खानायखौ दोँफायै अरस'नांगोन।

Topic(s) of this poem: epic

Form: Epic


Comments about अरननि सिख्ला 1.01 रायखसनि मन'नाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, December 9, 2015

Poem Edited: Tuesday, July 12, 2016


[Report Error]